Slovenská filmová databáza
 1. Muž, ktorý luže

  Réžia
  Robbe-Grillet, Alain
  Verzia
  slovenská jazyková verzia
  Výroba
  Československý film Bratislava
  COMO FILMS
  Lux Compagnie Cinématographique de France
  Rok výroby
  1968
  Krajina
  Slovensko, Francúzsko [Československo, Francúzsko]
  Pôvodný nosič
  (93 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Alain Robbe-Grillet; kamera, Igor Luther; hudba, Pavol Šimai; producent, Samy Halfon ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš ; architekt, Anton Krajčovič ; masky, Emília Bobeková ; strih, Bob Wade ; zvuková réžia, Michel Fano ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Ján Tomaškovič ; réžia slovenského znenia, Martin Hollý ml. ; pomocná réžia, Alexander Bada, Pierre Zaidline ; asistenti kamery, Jozef Šimončič, Ivan Matejka ; výprava, Vojtech Brázdovič, Tibor Molnár ; kostýmy, Júlia Ballagová ; asistenti strihu, Marie-Christine Dijon, Margita Tomášková ; zástupcovia vedúceho výroby, Ľubomír Holec, Paul Louyet ; umelecká spolupráca, Albert Marenčin ; skript, Noem-Zdena Ďurišová, Klotilda Kováčová ; hlavný osvetľovač, Vladimír Reichbauer
  Účinkujúci
  herci: Jean-Louis Trintignant (Boris Varissa, nahovoril Ladislav Chudík), Sylvie Bréal (slúžka Mária, nahovorila Eva Krížiková), Dominique Prado (Liza, nahovorila Viera Topinková), Zuzana Kocúriková (Laura, nahovorila Mária Úradníčková), Catherine Robbe-Grillet (lekárnička, nahovorila Zita Furková), Sylvia Turbová (Sylvia), Ivan Mistrík (Ján Robin), Dušan Blaškovič (hostinský), Jozef Kroner (Franz), Jozef Čierny (otec, nahovoril Rudolf Velický), Július Vašek (Vladimír)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Rozprávanie plné pravdy a klamu, skutočnosti a predstierania. Hrdinom je akýsi novodobý barón Prášil, ktorý svojimi historkami o hrdinovi miestneho odboja mystifikuje obyvateľov malého slovenského mesta a získava si priazeň a lásku žien.
  The theme is truth and deceit, reality and illusion. The main character, similar to some modern Baron Munchhausen, passes himself off as a hero of the local uprising and thus mystifies the inhabitants of a small Slovak town and especially attracts the admiration of its women.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  Slovenské národné povstanie, 1944
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Strážky (Spišská Belá, Slovensko)
  Kežmarok (Slovensko)
  Huncovce (Slovensko)
  Spišská Sobota (Poprad, Slovensko)
  Belianska jaskyňa (Slovensko)
  Tatranské Matliare (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Tatranská Kotlina (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Strážky (Spišská Belá, Slovensko)
  Kežmarok (Slovensko)
  Huncovce (Slovensko)
  Spišská Sobota (Poprad, Slovensko)
  Belianska jaskyňa (Slovensko)
  Tatranské Matliare (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Tatranská Kotlina (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  zaradenie do výroby dňa 19670405
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19671205
  rozpočet v sume 1.495.954, - Kčs, po úprave vo výške: 1.508.712, - Kčs
  prvý filmovací deň 19670814 (exteriér)
  posledný filmovací deň 19670923 (reál)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19680219
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19680326
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19680327
  19670724 (započatie prípravných prác)
  Poznámky
  Film Muž, ktorý luže [1968] je po filmoch L'Immortelle / Nesmrteľná [1963] a Trans-Europ-Express [1967] tretím Robbe-Grilletovým hraným filmom. Zámer režijne sa podieľať na prvej slovensko-francúzskej filmovej koprodukcii vznikol v roku 1965 počas návštevy Robbe-Grilleta v Bratislave. Ako dejisko svojho príbehu si režisér vybral kaštieľ Strážky neďaleko Kežmarku. V tom období v kaštieli žila jeho posledná majiteľka a neter slovenského maliara Ladislava Mednyánszkého barónka Margita Czóbelová. Kaštieľ bol v tom čase vo veľmi zlom stave. Väčšinu filmového štábu tvorili slovenskí filmári. Koprodukčným partnerom bola francúzska filmová spoločnosť Como Films Paríž a producent Samy Halfon. Nakrúcanie trvalo cca 6 týždňov (od 14.8.1967 do 23.9.1967) presne 33 filmovacích dní a prebiehalo výlučne v exteriéroch a reáloch. Interiérové časti sa nakrúcali v kaštieli Strážky, ostatné scény v Spišskej Sobote, v Kežmarku, v Huncovciach, v Spišskej Sobote, v Spišskej Belej, v Tatranských Matliaroch, v Belianskej jaskyni. Scenár filmu sa počas nakrúcania stále menil a nemal definitívnu podobu. Všetky záverečné scény existovali len v podobe poznámok. Niektoré koncipoval režisér priamo pred nakrúcaním, niektoré vznikali improvizáciou francúzskeho herca Jeana-Louisa Trintignanta. Okrem francúzskych hercov účinkovali vo filme aj mladé slovenské herečky Zuzana Kocúriková a Sylvia Turbová, ktoré už mali za sebou nakrúcanie filmu režiséra Jozefa Zachara Zmluva s diablom [1967]. Režisérom slovenskej jazykovej verzie filmu bol Martin Hollý. Film bol v roku 1968 uvedený na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde herec Jean-Louis Trintignant získal Cenu za najlepší mužský herecký výkon. (autor: R. Šmatláková, máj 2012)

  Hudobný skladateľ Pavol Šimai nie je uvedený na filmových titulkoch ani na výrobnom liste filmu pravdepodobne z dôvodu emigrácie v roku 1968.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov I. tvorivá skupina A. Marenčin - K. Bakoš Laboratóriá Bratislava - Koliba L.T.C. Paris.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The man who lies [eng]
  preklad názvu: L'homme qui ment [fre]
  preklad názvu: Férfi, aki hazudik [hun]
  preklad názvu: Un uomo che mente [ita]
  Názov diela (heslo)
  Muž, ktorý luže [film] (1968)
  Štáb
  Réžia: Alain Robbe-Grillet
  Námet: Alain Robbe-Grillet
  Scenár: Alain Robbe-Grillet
  Kamera: Igor Luther
  Hudba: Pavol Šimai
  Producent: Samy Halfon
  Architekt: Anton Krajčovič
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Bob Wade
  Zvuková réžia: Michel Fano
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Ján Tomaškovič
  Réžia slovenského znenia: Martin Hollý, ml.
  Pomocná réžia: Alexander Bada; Pierre Zaidline
  Asistenti kamery: Jozef Šimončič; Ivan Matejka
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič; Tibor Molnár
  Kostymér: Júlia Ballagová
  Asistenti strihu: Marie-Christine Dijon; Margita Tomášková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ľubomír Holec; Paul Louyet
  Umelecká spolupráca: Albert Marenčin
  Skript: Noem-Zdena Ďurišová; Klotilda Kováčová
  Hlavný osvetľovač: Vladimír Reichbauer
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš
  Účinkujúci – odkazy
  Jean-Louis Trintignant | Boris Varissa (hlas: Ladislav Chudík )
  Sylvie Bréal | slúžka Mária (hlas: Eva Krížiková )
  Dominique Prado | Liza (hlas: Viera Topinková )
  Zuzana Kocúriková | Laura (hlas: Mária Úradníčková )
  Catherine Robbe-Grillet | lekárnička (hlas: Zita Furková )
  Sylvia Turbová | Sylvia
  Ivan Mistrík | Ján Robin
  Dušan Blaškovič | hostinský
  Jozef Kroner | Franz
  Jozef Čierny | otec (hlas: Rudolf Velický )
  Július Vašek | Vladimír
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.29.09.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Muž, ktorý luže

  Heslo

  Muž, ktorý luže [film] (1968)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (3) - distribučné fotografie
  (635) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (2) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (2) - plagáty podujatia
  (6) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - synopsy
  (2) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (3) - zmluvy (príprava filmu)
  (3) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - distribučné listy
  (2) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (58) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (9) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza