Neprihlásený používateľ

Podmienky používania

Podmienky používania týchto webových stránok predstavujú platnú dohodu medzi ich používateľom a Slovenským filmovým ústavom, ktorý je ich prevádzkovateľom. Prístupom, prezeraním a/alebo používaním tejto webovej stránky každý používateľ potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami dôkladne oboznámil, porozumel ich zneniu a súhlasí s tým, že nimi bude viazaný na základe príslušných zákonov a predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasí, nemal by tieto webové stránky naďalej používať.

Databázy SFÚ, databázové záznamy a digitálne kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov sú dostupné za účelom prístupu k audiovizuálnemu dedičstvu SR a jeho prezentácii, pričom sú vlastníctvom SFÚ a môžu byť použité len pre osobné, študijné, vzdelávacie alebo vedeckovýskumné účely. Ich použitie za účelom verejného šírenia, distribúcie alebo publikovania, či už zdarma alebo za poplatok, vyžaduje súhlas Slovenského filmového ústavu a prípadne ďalších subjektov, ktoré mu poskytli právo ich zverejniť.

Slovenský filmový ústav každého používateľa jeho webových stránok upozorňuje, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré mu budú z jeho strany dobrovoľne poskytnuté, nebude považovať za dôverné či inak chránené. Zároveň ho upozorňuje, že zaslaním takýchto informácií alebo materiálov mu udeľujú neodvolateľné právo tieto informácie alebo materiály používať, reprodukovať, zobrazovať, predvádzať, upravovať, prípadne ďalej šíriť.

Slovenský filmový ústav môže kedykoľvek tieto podmienky revidovať či doplniť. Keďže používaním tejto webovej stránky vyjadruje používateľ svoj súhlas s ich aktuálnou úpravou, mal by znenie podmienok vo vlastnom záujme pravidelne sledovať. Podmienky môžu byť totiž zo strany prevádzkovateľa webových stránok zmenené alebo aktualizované bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Slovenský filmový ústav v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tejto stránky.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.