O IPACu

IPAC je chránený autorskými právami spoločnosti COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o., a právami autorov jednotlivých publikovaných textov podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z..

Podľa ustanovenia SK § 27 zákona č. 618/2003 Z.z.. má používateľ IPACu právo vytvárať rozmnoženiny textov stránok pomocou reprografických zariadení (tlačiareň, pevný disk v osobnom počítači, atď.) len pre osobnú potrebu a za podmienky že obsah takto získaných materiálov nebude nijakým spôsobom meniť ani využívať na iné účely, čím by narušil autorské práva v zmysle zákona SK § 17 a SK § 18 zákona č. 618/2003 Z.z.

V aplikácii IPAC sú použité skripty tretích strán

 • HTML5 Shiv - Alexander Farkas - (licencia MIT/GPL2)
 • jQuery – jQuery Team – (licencia MIT & GPL)
 • jQuery Ajax Autocomplete plugin - Tomas Kirda - (licencia MIT)
 • jQuery columnManager plugin - Roman Weich – (licencia MIT & GPL)
 • jQuery Cookie plugin - Klaus Hartl - (licencia MIT & GPL)
 • jQuery Cycle plugin - M. Alsup - (licencia MIT & GPL)
 • jQuery Detect Mobile Browsers plugin - Open Source
 • jQuery Easing plugin - George McGinley Smith - (licencia BSD)
 • jQuery Expander plugin - (licencia MIT & GPL)
 • jQuery FancyBox plugin - Janis Skarnelis - (kúpená licencia)
 • jQuery FN Google Map - Johan Säll Larsson - (MIT licencia)
 • jQuery Inline Form Validation Engine - Cedric Dugas - (licencia MIT)
 • jQuery Masked Input plugin - Josh Bush (MIT licencia)
 • jQuery Maxlength plugin - Emil Stjerneman - (licencia GNU/GPL)
 • jQuery Metadata plugin - John Resig, Yehuda Katz, Jörn Zaefferer & Paul McLanahan - (licencia MIT & GPL)
 • jQuery Mobile DateBox - J.T. Sage - (licencia Creative Commons 3.0)
 • jQuery Mobile Framework – jQuery Team - (licencia MIT/GPL2)
 • jQuery MouseWheel plugin - Brandon Aaron - (licencia MIT)
 • jQuery passStrength plugin - Ritchie Comley - (licencia GNU)
 • jQuery PhotoSwipe - Code Computerlove - (MIT licencia)
 • jQuery TableSorter plugin - Christian Bach - (licencia MIT & GPL)
 • jQuery UI - jQuery Team – (licencia MIT & GPL)
 • jQuery URL Parser - Mark Perkins - (MIT licencia)