Kontakt

Radi by sme Vám poďakovali za Vaše správy, komentáre, návrhy na opravu údajov a otázky, ktoré nám zašlete prostredníctvom formulára Napíšte nám. Pokúsime sa na ne odpovedať, hneď ako to bude možné.

Slovenský filmový ústav

Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5710 1501 (spojovateľ), +421-2-5710 1503 (sekretariát SFÚ)
Fax: +421-2-5296 3461


MISSING TEMPLATE: csp.templates2.contact.jstemplate OR csp.user.sfu.templates2.contact.jstemplate