Neprihlásený používateľ

Pomoc pre Detail záznamu

Pomoc k online katalógu IPAC.

Stránka zobrazí informácie o vyhľadanom zázname v rôznych formátoch s možnosťou ďalších operácií so záznamom.

Po kliknutí na konkrétny záznam vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí stránka s detailom daného záznamu. V úvodnom riadku je zobrazený celkový počet záznamov vo výsledkoch vyhľadávania a stránkovanie medzi jednotlivými záznamami. Stránkovanie je nastavené na pozícii (poradovom čísle) daného záznamu vo vyhľadanom sete.

Záznam sa automaticky zobrazí v podrobnom zobrazovacom formáte, vrátane náhľadu na obálku a prípadné ďalšie pripojené obrázky, naskenované obsahy alebo iné digitálne objekty (ak sú k dispozícii). Podrobný zobrazovací formát má linkovateľné odkazy a lupy, ktoré umožňujú vyhľadávanie prepojených záznamov či informácií. Napr. lupa pri mene hlavného autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie záznamu o danom autorovi. Link (klikateľné podčiarknutie) mena autora vykoná vyhľadávanie a zobrazenie všetkých záznamov (dokumentov) od daného autora.

Operácie so záznamom

Pre každý záznam sú potom umožnené nasledujúce operácie:

  • Požičať - ikona na vyžiadanie alebo rezerváciu dokumentu sa zobrazí len vtedy, ak sú pre titul evidované exempláre (napr. nezobrazí sa v prípade článkov, súborných záznamov periodík a pod.).
  • Poslať – ponúka ďalšie možnosti vyhľadávania, zdieľania záznamov alebo operácií s daným záznamom.
  • Digitalizovaný dokument - odkaz na digitalizované dielo, nedostupné na trhu, ktoré je možné prezerať podľa udelenej licencie online alebo z prostredia knižnice.

Zobrazovacie formáty

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje maximum informácií o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách). Podrobný zobrazovací formát môže obsahovať odkaz na plný text dokumentu alebo na fotografie súvisiace s heslom atď. Obsahuje tiež prehľad dostupných exemplárov, ktoré si môžete vypožičať. Rozsah informácií, ktoré su v podrobnom formáte dostupné, určuje knižnica.

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o dokumente alebo autorovi, predmetovom hesle a pod. Sú to len základné informácie, aby ste vedeli posúdiť, či ste našli to, čo ste hľadali.

Digitálne kópie

Digitálne kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov sú dostupné za účelom prístupu k audiovizuálnemu dedičstvu SR a jeho prezentácii. Z hľadiska ich prístupnosti sú rozlíšené na dva typy:

Verejná kópia

Verejné digitálne kópie sú voľne dostupné prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA.

Archívna kópia

Archívne digitálne kópie sú dostupné prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA, ale len v lokálnej sieti Slovenského filmového ústavu (v priestoroch SFÚ) a to najmä z legislatívnych dôvodov (autorský zákon).

Všetky digitálne kópie sú vlastníctvom Slovenského filmového ústav a môžu byť použité len pre osobné, študijné, vzdelávacie alebo vedeckovýskumné účely. Ich použitie za účelom verejného šírenia, distribúcie alebo publikovania, či už zdarma alebo za poplatok, vyžaduje súhlas Slovenského filmového ústavu a prípadne ďalších subjektov.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.