Neprihlásený používateľ

Pomoc pre Moja SK CINEMA

Pomoc k online katalógu IPAC.

Zoznam a správa dokumentov používateľa.

Do zoznamu Moja SK CINEMA si môžete ukladať dokumenty (presne záznamy dokumentov), ktoré si napríklad plánujete v budúcnosti vypožičať, alebo z ktorých chcete vytvoriť zoznam a rozoslať ho ako doporučené dokumenty a pod. K jednotlivým dokumentom môžete pridávať ľubovoľnú poznámku.

Na ďalšiu prácu s dokumentami môžete využiť zaškrtávacie políčko pod tabuľkou na označenie alebo odznačenie všetkých zobrazených dokumentov.

Ako pridať dokument medzi Moja SK CINEMA?

 1. Prejdite na stránku s výsledkami vyhľadávania.
 2. Pomocou ikonky vyvolajte ponuku, ktorá obsahuje nástroje na prácu s dokumentom.
 3. Nástroj označený ikonkou umožní kliknutím pridať dokument medzi Moja SK CINEMA.

Dokument bude pridaný do hlavnej skupiny.

Ako vytvoriť vlastnú skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Kliknite na ikonku a tým vyvoláte okno na prácu so skupinami.
 3. V ponuke vyberte „Vyvoriť novú skupinu“.
 4. Zadajte názov novej skupiny.
 5. Tlačidlom Uložiť novú skupinu vytvoríte a uložíte.
 6. ¨

Ako vymazať vlastnú skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Kliknite na ikonku a tým vyvoláte okno na prácu so skupinami.
 3. V ponuke vyberte skupinu, ktorú chcete vymazať.
 4. Tlačidlom Vymazať vybranú skupinu vymažete.

Nie je možné vymazať hlavnú skupinu.

Ako premenovať skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Kliknite na ikonku a tým vyvoláte okno na prácu so skupinami.
 3. V ponuke vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
 4. Zadajte nový názov skupiny.
 5. Tlačidlom Uložiť skupinu premenujete a uložíte.

Nie je možné premenovať hlavnú skupinu.

Ako presunúť dokument do vlastnej skupiny dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je dokument uložený.
 3. Označte dokument alebo dokumenty, ktoré chcete presunúť a potvrďte tlačidlom Presunúť.
 4. V druhej ponuke vyberte cieľovú skupinu.
 5. Tlačidlom Presunúť presuniete dokument/y.

Ako vymazať dokument z Moja SK CINEMA?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je dokument uložený.
 3. Kliknutím na ikonku a potvrdením požiadavky na vymazanie dokument vymažete.

Mazanie pomocou ikonky vyžaduje podporu JavaScriptu. Ak nie je JavaScript podporovaný, môžete použiť nasledujúci postup pre vymazanie viacerých položiek.

Ako vymazať viac dokumentov z Moja SK CINEMA?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Vyberte skupinu, v ktorej je dokument uložený.
 3. Vyberte dokumenty, ktoré chcete vymazať.
 4. Pomocou tlačidla Vymazať odstránite vybrané dokumenty zo Moja SK CINEMA.

Ako preposlať dokument/y z Moja SK CINEMA na email?

 1. Prejdite na stránku Moja SK CINEMA.
 2. Vyberte skupinu obsahujúcu dokumenty, ktoré chcete odoslať na email.
 3. Pomocou tlačidla Odoslať emailom sa premiestnite na stránku na odoslanie emailu.
 4. Zadajte adresu príjemca/ov.
 5. Ak potrebujete, môžete upraviť predmet alebo text sprievodnej správy.
 6. Tlačidlom Odoslať odošlete vybrané dokumenty zadaným adresátom.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.