Neprihlásený používateľ

Pomoc pre Výsledky vyhľadávania

Pomoc k online katalógu IPAC.

Na stránke Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nájdené záznamy vyhovujúce zadaným vyhľadávacím kritériám.

Ak bolo nájdené väčšie množstvo záznamov, budú záznamy zobrazené na viac stránkach po desiatich záznamoch na každej stránke. Počet nájdených záznamov a prípadný posun stránkovania je v úvode a na konci stránky.

Záznamy sú zobrazené a triedené podľa preddefinovaného nastavenia. Toto nastavenie je možné zmeniť (pozri stránka Rozšírené vyhľadávanie – záložka Nastavenie).

Štandardná ponuka zobrazovacích formátov je popísana nižšie.

Čo ďalej s výsledkami vyhľadávania?

Upraviť dotaz

Presunie dotaz na stránku Rozšíreného vyhľadávania, kde môžeme k dotazu pridať ďalšie selekčné kritéria alebo limity (pozri Rozšírené vyhľadávanie).

Nový dotaz

Ponúkne formulár jednoduchého vyhľadávania na zadanie nového dotazu.

Operácie so záznamom

Pre každý záznam sú potom umožnené nasledujúce operácie:

  • Požičať - ikona na vyžiadanie alebo rezerváciu dokumentu sa zobrazí len vtedy, ak sú pre titul evidované exempláre (napr. nezobrazí sa v prípade článkov, súborných záznamov periodík a pod.).
  • Poslať – ponúka ďalšie možnosti vyhľadávania, zdieľania záznamov alebo operácií s daným záznamom.
  • Digitalizovaný dokument - odkaz na digitalizované dielo, nedostupné na trhu, ktoré je možné prezerať podľa udelenej licencie online alebo z prostredia knižnice.

Zobrazovacie formáty

Podrobný

Zobrazovací formát, ktorý obsahuje maximum informácií o dokumente (ak vyhľadávate v katalógu) alebo o autorovi, predmetovom hesle, inštitúcii a pod. (ak vyhľadávate v autoritách). Podrobný zobrazovací formát môže obsahovať odkaz na plný text dokumentu alebo na fotografie súvisiace s heslom atď. Obsahuje tiež prehľad dostupných exemplárov, ktoré si môžete vypožičať. Rozsah informácií, ktoré su v podrobnom formáte dostupné, určuje knižnica.

Skrátený

Skrátený zobrazovací formát obsahuje stručnú informáciu o dokumente alebo autorovi, predmetovom hesle a pod. Sú to len základné informácie, aby ste vedeli posúdiť, či ste našli to, čo ste hľadali.

Digitálne kópie

Digitálne kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov sú dostupné za účelom prístupu k audiovizuálnemu dedičstvu SR a jeho prezentácii. Z hľadiska ich prístupnosti sú rozlíšené na dva typy:

Verejná kópia

Verejné digitálne kópie sú voľne dostupné prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA.

Archívna kópia

Archívne digitálne kópie sú dostupné prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA, ale len v lokálnej sieti Slovenského filmového ústavu (v priestoroch SFÚ) a to najmä z legislatívnych dôvodov (autorský zákon).

Všetky digitálne kópie sú vlastníctvom Slovenského filmového ústav a môžu byť použité len pre osobné, študijné, vzdelávacie alebo vedeckovýskumné účely. Ich použitie za účelom verejného šírenia, distribúcie alebo publikovania, či už zdarma alebo za poplatok, vyžaduje súhlas Slovenského filmového ústavu a prípadne ďalších subjektov.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.