Heslár SFÚ
 1. slovenské hrané filmy

  Variant(y) hesla
  slovak feature films [eng]
  Pozri tiež
  hrané filmy [nadriadený pojem]
  slovenská kinematografia [slo]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.23.05.2014)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (2) - animovaný film
  (2) - dokumentárny film
  (716) - hraný film
  (6) - spravodajský film
  (107) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (8) - katalógy zväzkové
  (77) - monografie
  (2) - publikácie obrazové
  (2) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (13) - ročenky
  (4) - scenáre (knižne vydané)
  (109) - umelecká literatúra
  (25) - zborníky
  (4) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (160) - albumy filmových fotografií
  (258) - fotografie z nakrúcania filmu
  (132) - distribučné fotografie
  (1000+) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1000+) - fotografie z filmu
  (1000+) - diapozitívy z nakrúcania filmu
  (131) - diapozitívy fotografií z filmu
  (1000+) - negatívy fotografií z filmu
  (510) - fotozbierka
  (1000+) - filmové plagáty
  (2) - plagáty podujatia
  (247) - leták
  (1) - reklamné plagáty
  (34) - kompaktné disky (CD)
  (5) - xa1jgp
  (474) - DVD
  (865) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (76) - námety
  (33) - synopsy
  (129) - filmové poviedky
  (856) - literárne scenáre
  (10) - odborné literárne predlohy
  (35) - explikácie (príprava filmu)
  (1000+) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (531) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (593) - zmluvy (príprava filmu)
  (1000+) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (5) - výrobné plány filmu
  (11) - rozpočty filmu
  (507) - technické scenáre
  (9) - explikácie (výroba filmu)
  (169) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (252) - denné správy o realizácii filmu
  (56) - zmluvy (výroba filmu)
  (8) - vyúčtovania filmu
  (13) - titulkové listiny filmu
  (377) - dialógové listiny filmu
  (285) - montážne listiny filmu
  (518) - listiny podtitulkov
  (5) - komentáre filmu
  (356) - výrobné listy filmu
  (216) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (372) - distribučné listy
  (1) - tlačové správy
  (2) - presskit
  (6) - pozvánky
  (45) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (2) - archívny fond
  (1000+) - jednotka z archívneho fondu
  (1000+) - články
  (40) - čísla periodík
  (1000+) - filmové kópie (distribučné)
  (208) - filmové kópie (konzervačné)
  (27) - filmové kópie (depozitné)
  (11) - filmové kópie (akvizičné)
  (2) - filmové kópie (nekompletné)
  (2) - filmové kópie (pracovné)
  (1000+) - filmové nosiče (archívne)
  (44) - digitálne nosiče (archívne)
Heslár SFÚ