Heslár SFÚ
 1. I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš

  Inf. poznámka
  tvorivá skupina, existovala v rokoch 1963-1964, 1966-1970
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Variant(y) hesla
  Štúdio hraných filmov Bratislava Koliba. I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš [slo]
  Tvorivá skupina I. Albert Marenčin - Karol Bakoš [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  I. tvorivá skupina A. Marenčin K. Bakoš [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  Tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  1. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  Pozri tiež
  Československý film Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba [nadriadený pojem]
  Slovenský film Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.24.04.2012)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (25) - hraný film
  Katalóg SFÚ
  (1) - námety
  (6) - synopsy
  (4) - filmové poviedky
  (5) - literárne scenáre
  (83) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (41) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (42) - zmluvy (príprava filmu)
  (177) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (5) - technické scenáre
  (6) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (21) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - články

Heslár SFÚ