Heslár SFÚ
 1. Slovenský film Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba

  Katalogizácia
  SFU, 12.03.2007 (rev.12.03.2007)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Katalóg SFÚ
  (5) - námety
  (5) - literárne scenáre
  (3) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (7) - zmluvy (príprava filmu)
  (22) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (6) - technické scenáre
  (3) - montážne listiny filmu
  (25) - výrobné listy filmu
  (4) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (25) - jednotka z archívneho fondu
  Heslár SFÚ
  (4) - korporácie

Heslár SFÚ