Slovenská filmová databáza
 1. [História slovenského filmu]. 1. šot

  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1988
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : farebný, čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Kinožurnál. 51/1988. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Vlčie diery (1948)
  Jazda na špici (1986)
  Najlepšie roky života majstra Luptáka (1987)
  Obrazy starého sveta (1972)
  Ja milujem, ty miluješ (1980)
  PH – osobné meno
  Lettrich, Andrej, 1922-1993
  Fodor, Mikuláš, 1938-
  Záhon, Zoro, 1943-
  Krivánek, Otakar, 1931-1997
  Bandík, Emil, 1936-2008
  Ondriš, Ladislav, 1931-
  Sarvaš, Andrej
  Černická, Marta, 1920-2002
  Štecko, Ľubomír, 1945-
  Šmatlák, Martin, 1961-
  Kuzma, Pavol, 1932-2012
  Sollár, Ivan
  Hanák, Dušan, 1938-
  Hledík, Peter, 1946-
  Homoľa, Juraj, 1956-
  Budský, Jozef, 1911-1989
  Huba, Mikuláš, 1919-1986
  Haťapka, Kamil, 1932-
  Ľupták, Ján, 1946-
  Vidlářová, Eva, 1947-2021
  Chudík, Ladislav, 1924-2015
  PH – názov korporácie
  Socha Paľa Bielika (Bratislava, Slovensko)
  Koliba (filmové štúdio, ateliéry a laboratóriá)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra a film
  slovenská kinematografia
  slovenské hrané filmy
  slovenské dokumentárne filmy
  filmové a televízne výročia
  ceny a vyznamenania
  Medaila slovenského filmu (ocenenie)
  slovenskí filmoví režiséri
  filmové projektory
  odhaľovanie pamätných tabúľ a pamätníkov
  filmové strižne
  fajčenie cigariet
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).

  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Katalogizácia
  SFU, 05.08.2014 ; AACR2 (rev.31.10.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza