Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Krivánek, Otakar
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (20 min. 45 sek) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Otakar Krivánek; námet, Štefan Uher; scenár, Štefan Uher, Otakar Krivánek; kamera, Oskár Šághy; hudba, Ladislav Kupkovič ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Václav Škvor ; vedúci výroby, Gustáv Adamica ; nahral, Ladislav Kupkovič
  Účinkujúci
  účinkuje, Ján Grega
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Nevidomý asistent lekárskej fakulty v Košiciach Ján Grega hovorí o svojom živote.
  The visualy-impaired assistant at the Medical Faculty in Košice, Ján Grega, talks about his life.
  PH – osobné meno
  Grega, Ján
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  vysoké školy
  lekári a lekárky
  študenti a študentky
  promócie
  slepota
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové portréty
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Košice (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19630514
  rozpočet v sume 145.134,24 Kčs
  prvý filmovací deň 19630604
  posledný filmovací deň 19630618
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19630807
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19630904
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19630909
  Poznámky
  Ocenenie: Cena mesta Lipsko pre film Rozhovor a Strieborná holubica - 6. medzinárodný týždeň dokumentárneho a krátkeho filmu Lipsko 1963 / 6. Internationale Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche 1963 (NDR)
  Ocenenie: Čestné uznání filmu Rozhovor Otakara Krivánka a Štefana Uhra za přesvědčivý portrét reálneho hrdiny, vytvořený prostředky dokumentárního filmu, a za hloubku pohledu na jeho zápas o uplatnění - 5. dny krátkého filmu Karlovy Vary 1964
  Ocenenie: Čestné uznanie Medzinárodnej poroty vysokých ľudových škôl / Lobende Anerkennung – Internationale Volkshochschul-Jury - 10. západonemecké dni krátkeho filmu Oberhausen 1964 (Nemecko) / 10. westdeutsche Kurzfilmtage Oberhausen 1964

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára, autorovi hudby, autorovi nahrávky a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Interview [eng]
  Názov diela (heslo)
  Rozhovor [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Otakar Krivánek
  Námet: Štefan Uher
  Scenár: Štefan Uher; Otakar Krivánek
  Autor komentára: Otakar Krivánek
  Kamera: Oskár Šághy
  Hudba: Ladislav Kupkovič
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Václav Škvor
  Vedúci výroby: Arnold Gustáv Adamica
  Účinkuje: Ján Grega
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Ladislav Kupkovič
  Katalogizácia
  SFU, 15.06.2005 ; AACR2 (rev.28.12.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1uguy
  Kategória
  dokumentárny film
  Rozhovor

  Video

  Heslo

  Rozhovor [film] (1963)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (6) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (10) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (10) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza