Heslár SFÚ

 1. Košice (Slovensko)

  Inf. poznámka
  mesto
  Popis
  Košice sú sídlom okresu Košice-okolie, hoci geograficky nie sú súčasťou okresu, ktorý mesto obklopuje zo všetkých strán. Názov mesta je prvýkrát doložený z roku 1230 ako Kassa. Privilégiom z roku 1342 sa Košice stali slobodným kráľovským mestom. Privilégiom z roku 1347 boli Košiciam priznané také isté práva, ako mal Budín, takže sa stali druhým najvýznamnejším slobodným kráľovským mestom v Uhorsku hneď za Budínom. Potom nasledovala Bratislava. Táto situácia trvala počas celého feudálneho obdobia.
  Variant(y) hesla
  Kassa (Slovensko) [hun]
  Kaschau (Slovensko) [ger]
  Cassovia (Slovensko) [lat]
  Pozri tiež
  Košice-okolie (Slovensko: okres) [slo]
  Košice-okolie (Slovensko) [slo]
  Košický región (Slovensko) [slo]
  Zdroj(e) overenia
  Encyklopédia miest a obcí Slovenska. - Lučenec: PS-LINE, 2005. - s. 817-823.
  www(e-obce.sk)
  www(sk.wikipedia)
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.14.03.2013)
  Typ hesla
  geografický názov

  Slovenská filmová databáza
  (21) - dokumentárny film
  (7) - hraný film
  (13) - spravodajský film
  (253) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - články
  Heslár SFÚ
  (278) - osobnosti
  (13) - geografické heslá