Slovenská filmová databáza

 1. Klement Gottwald

  Podnázov
  14. III. 1953
  Réžia
  Beer, Ján; Kudelka Ladislav; Ondrkal Štefan; Gejdoš Pavel; Kodaj Dušan; Kaliský Roman; Oravec Jozef; Medveď Jozef; Bublík Otto
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1953
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (16 min. 35 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  hlavný režisér, námet, scenár, Ján Beer; režiséri, Ladislav Kudelka, Štefan Ondrkal, Pavel Gejdoš, Dušan Kodaj, Roman Kaliský, Jozef Oravec, Jozef Medveď, Otto Bublík; kameramani, Jozef Ružička, František Lukeš, Josef Míček, Otakar Patočka, Leopold Bródy, Emil Rožňovec, František Trutz, Václav Richter, Ján Blanár, Jozef Pavlacký, Ján Kohút ; strih, Štefan Fuzia ; zvuk, Juraj Židlický ; vedúci výroby, Emil Bellovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Spomienkový portrét o živote a práci Klementa Gottwalda.
  PH – osobné meno
  Gottwald, Klement, 1896-1953
  Zápotocký, Antonín, 1884-1957
  PH – názov korporácie
  Slovenské národné divadlo
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  archívne zábery
  dokrútky
  politika
  československí prezidenti
  roľníci
  smútočné sprievody
  politické prejavy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  propagandistické filmy
  budovateľské filmy
  agitačné filmy
  filmové portréty
  strihové filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Polomka (Slovensko)
  Sásová (Banská Bystrica, Slovensko)
  Košice (Slovensko)
  Vrútky (Slovensko)
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Pohronie (Slovensko)
  Trať mládeže (Slovensko : železničná trať)
  Praha (Česko)
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19530314
  posledný filmovací deň 19530319
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19530331
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19530512
  Komentár nahovorený: 19530411
  Poznámky
  Názov filmu overený z úvodného titulku filmu.
  Rok výroby a mená režisérov overené z výrobného listu.
  Údaje o funkciách jednotlivých tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Klement Gottwald - 14.III.1953 7
  Klement Gottwald 14.III.1953 8
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Klement Gottwald [eng]
  Názov diela (heslo)
  Klement Gottwald [film] (1953)
  Štáb
  Hlavná réžia: Ján Beer
  Réžia: Ladislav Kudelka; Štefan Ondrkal; Pavel Gejdoš; Dušan Kodaj; Roman Kaliský; Jozef Oravec; Otto Bublík
  Námet: Ján Beer
  Scenár: Ján Beer
  Kamera: Jozef Ružička; František Lukeš; Josef Míček; Otakar Patočka; Viliam Ptáček; Leopold Bródy; Emil Rožňovec; František Trutz; Václav Richter; Ján Blanár; Jozef Pavlacký; Ján Kohút
  Strih: Štefan Fuzia
  Zvuk: Juraj Židlický
  Vedúci výroby: Emil Bellovič
  Interpret komentára: Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 22.04.2005 ; AACR2 (rev.22.01.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film


  Heslo

  Klement Gottwald [film] (1953)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - titulkové listiny filmu
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové nosiče (archívne)