Heslár SFÚ

 1. agitačné filmy

  Variant(y) hesla
  agitka [slo]
  agitky [slo]
  agit-cinema [eng]
  agit-piece [eng]
  Pozri tiež
  filmové žánre [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.25.06.2015)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika

  Slovenská filmová databáza
  (180) - dokumentárny film
  (11) - hraný film
  Katalóg SFÚ
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - žánre, druhy, formy