Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Hanák, Dušan
  Výroba
  Slovenský film Bratislava
  Rok výroby
  1969
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (94 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, scenár, Dušan Hanák; námet, Ján Johanides, Dušan Hanák (podľa poviedky J. Johanidesa Potápača priťahujú pramene mora); spolupráca na scenári, Ján Johanides; kamera, Viktor Svoboda; hudba, Ladislav Gerhardt ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš ; dramaturgia, Nataša Tanská ; architekt, Anton Krajčovič ; návrhy kostýmov, Zlatica Bollová ; masky, Emília Bobeková ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Gejza Maráky ; pomocná réžia, Klotilda Kováčová ; asistenti réžie, Igor Dobiš, Igor Turis ; asistent kamery, Marián Bielik ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výtvarná spolupráca, Jan Meisner ; asistent architekta, Miloš Kalina ; výprava, Oskar Havlík ; kostýmy, Júlia Morvicová ; zástupca vedúceho produkcie, Jiří Hlošek ; skript, Judita Fatulová ; fotografka, Zuzana Mináčová ; odborná spolupráca, Ivan Kuzma ; spolupracovali, Karel Slach, Milan Kovačič, Vladimír Kavčiak, Anna Hroššová, Andrej Šufliarsky, M. Borzová-Patinas
  Účinkujúci
  herci: Václav Lohniský (Jozef Lauko, nahovoril Vladimír Kostovič), Lucyna Winnicka (Marta, Laukova bývalá manželka, nahovorila Elena Zvaríková), Josef Abrhám (Peter) Miroslav Macháček (ošetrujúci lekár), František Zvarík (Čatloš), Vladimír Weiser (Vladko, nahovoril Juraj Nvota), Emil Horváth st. (Fajnor), Viktor Blaho (Greguš), Jana Švandová (Jana, nahovorila Soňa Valentová), Božena Šérová (Cilka, nahovorila Ida Rapaičová), Marta Rašlová (zdravotná sestra, nahovorila Zita Furková), Rudolf Thrun (Laukov známy, nahovoril Oldo Hlaváček), Oľga Chodáková (hlavná sestra), R. Prudil (maliar, nahovoril Alojz Kramár), Július Mazanec (šéfkuchár Malovec, nahovoril Vlado Müller), František Török (strýco, nahovoril Samuel Adamčík), Michal Kožuch (Pavelka, nahovoril Ján Kramár), Anton Trón (Gálik) Milan Hrabinský (Laukov kolega), Ferdinand Mazal (primár), Jaroslav Veškrna (Laukov kolega, nahovoril Oldo Hlaváček), Karel Augusta (člen Zboru národnej bezpečnosti), Zdeněk Blažek (lekár, nahovoril Slavomír Záhradník), Mária Beránková (žena na pavlači), Jozefína Horváthová (pokladníčka, nahovorila Mária Hájková), Štefan Herák (hudobník), Mikuláš Ladižinský (šofér), Ivo Macík (chirurg), Jozef Polák (hudobník), Mária Šamková (pani v bielom), Fridrich Urban (hlavný), Rudolf Dajlík (hudobník), Magda Paveleková (žena v kožuchu), Lotár Radványi (Sepeši, nahovoril Igor Čillík), Ján Albrecht (muž s tranzistorom), Alfréd Benčič (muž s okuliarmi)
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Psychologický príbeh o chorobe jednotlivca a spoločnosti. Námet filmu vznikol na motívy poviedky Jána Johanidesa Potápača priťahujú pramene mora.
  A psychological drama of the illness of an individual and the illness of the society.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  psychologické filmy
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Praha (Česko)
  Brno (Česko)
  Poznámky
  Dušan Hanák ako jediný z režisérskej generácie debutujúcej na konci 60. rokov [Hanák, Havetta, Jakubisko] prešiel viacročnou skúsenosťou dokumentaristu. V rokoch 1967-69 prerušil pre nakrúcanie svojho hraného debutu prácu na svojich dokumentárnych projektoch. Film 322 nakrútil podľa poviedky Jána Johanidesa s názvom Potápača priťahujú pramene mora [poviedka vyšla v zbierke Súkromie]. "Literárna postava kuchára Lauka nemala žiadne politické pozadie. Prišiel som s motívom viny hlavného hrdinu, ktorý sa kedysi angažoval v čistkách a v akcii združstevňovania a zaujal ma rozpor, že táto postava by mohla byť dobrým človekom... Pomáhal mi pri tom aj môj silný osobný pocit relativity hodnôt. Navyše, v tom období sa akosi nehodilo, aby vo filme mladého režiséra bol ústrednou postavou komunista. Moji kolegovia z "novej vlny" mali rovnako ako ja iné kritérium hodnôt - boli sme zameraní na život autentických ľudí z ulice a stranícki funkcionári k nim nepatrili," spomína na film Dušan Hanák. Aj napriek tomu, že scenár bol do výroby schválený už v roku 1967, nakrúcanie sa začalo až po okupácii Československa v roku 1968. Celý film sa realizoval v exteriéroch a v reáloch v Bratislave, v Prahe a v Brne. V marci 1969 videla film na súkromnej projekcii v Bratislave riaditeľka Medzinárodného filmového festivalu v Mannheime Fee Vaillant. Jednu filmovú kópiu tajne previezla do zahraničia a aj napriek nesúhlasu Československého Filmexportu uviedla tento film vo festivalovej súťaži. Film nakoniec získal Veľkú cenu mesta Mannheim spolu s americkým filmom režiséra Haskella Wexlera Medium Cool. Vo filme si okrem viacerých nehercov a známych postáv z bratislavských ulíc zahrali aj poprední českí a slovenskí herci Václav Lohniský, Josef Abrhám, Miroslav Macháček, František Zvarík a poľská herečka Lucyna Winnická [manželka režiséra Jerzyho Kawalerowicza]. (autor: R. Šmatláková, 2009)
  Ocenenie: Veľká cena mesta Mannheim (e.a. s filmom Medium Cool, r. H. Wexler) / Grosser Preis der Stadt Mannheim - 18. medzinárodný filmový týždeň Mannheim 1969 / 18. Internationale Filmwoche Mannheim 1969
  Ocenenie: Hlavná cena a Zlatý klinec v kategórii tzv. trezorových filmov režisérovi Dušanovi Hanákovi za filmy 322, Ja milujem, ty miluješ, Obrazy starého sveta - Dni českého a slovenského filmu Bratislava 1990

  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  Ukončená identifikácia hercov.

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobil Slovenský film Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba Tvorivá skupina A. Marenčin - K. Bakoš Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 31 min. 25 sek.
  Súvisiaci názov
  rozšírený názov: Tristodvadsaťdva [slo]
  preklad názvu: 322 [eng]
  Názov diela (heslo)
  322 [film] (1969)
  Štáb
  Réžia: Dušan Hanák
  Autor literárnej predlohy: Ján Johanides
  Autor námetu podľa literárnej predlohy: Ján Johanides; Dušan Hanák
  Scenár: Dušan Hanák
  Spolupráca na scenári: Ján Johanides
  Kamera: Viktor Svoboda
  Hudba: Ladislav Gerhardt
  Dramaturgia: Nataša Tanská
  Architekt: Anton Krajčovič
  Návrhy kostýmov: Zlatica Bollová
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Gejza Maráky
  Pomocná réžia: Klotilda Kováčová
  Asistenti réžie: Igor Dobiš; Igor Turis
  Asistent kamery: Marián Bielik
  Výtvarná spolupráca: Jan Meisner
  Asistent architekta: Miloš Kalina
  Vedúci výpravy: Oskar Havlík
  Kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupca vedúceho produkcie: Jiří Hlošek
  Skript: Judita Fatulová
  Fotograf: Zuzana Mináčová
  Odborná spolupráca: Ivan Kuzma
  Spolupracovali: Karel Slach; Milan Kovačič; Vladimír Kavčiak; Anna Hroššová; Andrej Šufliarsky; M. Borzová-Patinas
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Václav Lohniský | Jozef Lauko (hlas: Vladimír Kostovič )
  Lucyna Winnicka | Marta, Laukova bývalá manželka (hlas: Elena Zvaríková )
  Josef Abrhám | Peter
  Miroslav Macháček | ošetrujúci lekár
  František Zvarík | Čatloš
  Vladimír W. Rosenfeld | Vladko (hlas: Juraj Nvota )
  Emil Jozef Horváth, st. | Fajnor
  Viktor Blaho | Greguš
  Jana Švandová | Jana (hlas: Soňa Valentová )
  Božena Šérová | Cilka (hlas: Ida Rapaičová )
  Marta Rašlová | zdravotná sestra (hlas: Zita Furková )
  Rudolf Thrun | Laukov známy (hlas: Oldo Hlaváček )
  Oľga Chodáková | hlavná sestra
  R. Prudil | maliar (hlas: Alojz Kramár )
  Július Mazanec | šéfkuchár Malovec (hlas: Vlado Müller )
  František Török | strýco (hlas: Samuel Adamčík )
  Michal Kožuch | Pavelka (hlas: Ján Kramár )
  Anton Trón | Gálik
  Milan Hrabinský | Laukov kolega
  Ferdinand Mazal | primár
  Jaroslav Veškrna | Laukov kolega (hlas: Oldo Hlaváček )
  Karel Augusta | člen Zboru národnej bezpečnosti
  Zdeněk Blažek | lekár (hlas: Slavomír Záhradník )
  Mária Beránková | žena na pavlači
  Jozefína Horváthová | pokladníčka (hlas: Mária Hájková )
  Štefan Herák | hudobník
  Mikuláš Ladižinský | šofér
  Ivo Macík | chirurg
  Jozef Polák | hudobník
  Mária Šamková | pani v bielom
  Fridrich Urban | hlavný
  Rudolf Dajlík | hudobník
  Magda Paveleková | žena v kožuchu
  Lotár Radványi | Sepeši (hlas: Igor Čillík )
  Ján Albrecht | muž s tranzistorom
  Alfréd Benčič | muž s okuliarmi
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.20.10.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  322

  Heslo

  322 [film] (1969)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - monografie
  (1) - scenáre (knižne vydané)
  (3) - umelecká literatúra
  (1) - zborníky
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (5) - plagáty podujatia
  (4) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (8) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (60) - články
  (1) - čísla periodík
  (11) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (7) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.