Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Sedím na konári a je mi dobre

  Réžia
  Jakubisko, Juraj
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Taurus Film
  Rok výroby
  1989
  Krajina
  Slovensko, Nemecko [Československo, Nemecká spolková republika]
  Pôvodný nosič
  (121 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, Juraj Jakubisko; scenár, Juraj Jakubisko, Jozef Paštéka; kamera, Ladislav Kraus; hudba, Jiří Bulis ; 1. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Peter Jaroš ; dramaturgia, Zuzana Tatárová ; architekti, Anton Krajčovič, Jaroslav Procházka ; návrhy kostýmov, Marie Franková ; masky, Anton Gendiar ; strih, Patrik Pašš ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Viliam Richter ; pomocní režiséri, Yvonne Vavrová, Ľubomír Slivka ; asistent kameramana, Ján Magdolen ; asistenti kamery, Ľubomír Boskovič, Viktor Fančovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Mario Klemens ; vedúci výpravy, Stanislav Možný ; vedúca kostymérka, Beata Kodajová ; zástupcovia vedúceho výroby, Ivan Nagy, Andrej Šufliarsky, Rudolf Fricman ; asistenti výroby, Danica Ďurkyová, Peter Klíma ; skript, Zita Pirháčová ; fotograf, Václav Polák ; spolupracovali, Eduard Kardelis, Dana Bábelová, Jana Janková, Alica Hlaváčová, Gabriela Nagyová [Gabriela Klaučová], Štefánia Zárecká, Blažena Dollingerová, Boris Henč, Ema Ďurďovičová, Eva Kiapešová, Libuše Kocholatá, Jozef Slovák, Jozef Hanáček, Zdeno Illiť, Miro Grebeči, Hubert Bačík, Eva Lindtnerová, Peter Vojtech, Vladimír Sekáč, Miloš Krajčovič, Karol Szabó, Danica Samuhelová, Iveta Nováková, Jozef Ťaptík, Alexander Mucha, Milan Lóczi, Zuzana Pavlíčková, Ján Gašparovič, Jozef Szikela, Marián Majtl, Ján Novák, Mikuláš Ricotti ml.
  Účinkujúci
  herci: Boleslav Polívka (Pepe), Ondřej Pavelka (Prengel, nahovoril Jozef Vajda), Markéta Hrubešová (Ester, nahovorila Zuzana Tlučková), Deana Horváthová (Želmíra), Štefan Kvietik (kapitán Kornet), Miroslav Macháček (poštár Krištofík, nahovoril Jozef Dóczy), Júlia Mrvová (5-ročná Esterka), Katarína Točíková (12-ročná Esterka), Viliam Polónyi (Zbončák), Zita Furková (funkcionárka), Nora Kuželová (matrikárka), Štefan Mišovic (richtár), Stanislav Štepka (Hitler), Ľudovít Ozábal (Kalný), Jozef Skala (muž v kožaku), Ivan Drozdy (muž v kožaku), Lotár Radványi (ozbrojený strážca), Ján Kroner (vojak), Karol Orban (dozorca a žandár), Wilhelm Perháč (gazda), Marta Rašlová (žena z krčmy), Judita Ďurdiaková (žena z krčmy), Ján Mildner (invalid), Ľudovít Reiter (výpravca), Michal Monček (železničiar), Ján Melkovič (učiteľ hudby), Andrej Hryc (prokurátor), Adela Gáborová (žena), Miloslav Sirný (väzeň), Pavol Boňko (plukovník), Borek Dlouhý (ozbrojený strážca a partizán), Vladimír Nitran (žandár), Jiří Pecha (vojak), Anita Krepčárová (matka), Milan Bartošek (šmelinár), František Desset (žandár), Katarína Godányiová (žena), Stanislav Hodoš (Stalin), Erik Jamrich (rečník), Kornel Lakatos (cigáň), Ľubica Sikorová [Ľubica Krénová] (žena), Melánia Vaneková (starenka), Jaroslav Tomsa (dublér muža v kožaku), Jiří Kraus (dublér Boleka Polívku), Robert Harton (dublér Boleka Polívku), Igor Baran (dublér Ondřeja Pavelku), Hana Militká, Milada Kupková [Milada Ondrášiková], Viliam Csino, Adriana Sarvašová
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Príbeh dvoch charakterovo rozdielnych priateľov - komedianta Pepeho a frontového vojaka Prengela - sa odohráva tesne po konci druhej svetovej vojny. Spoločne nájdené zlato ich postupne premení v nerozlučnú dvojicu. Do ich osudu vstupuje židovské dievča Ester, ktoré sa vracia z koncentračného tábora. Náhoda tak spojí troch ľudí bez domova, z ktorých každý sa snaží sebe vlastným spôsobom naplniť svoju predstavu o šťastí.
  The story of two a-lot-different-natured friends, the comedian Pepe and a front soldier Prengel, takes place right after the end of WW II. Finding a treasure of Jewish gold turns them into an inseparable couple, later joined by Ester, a Jewish girl returning from a concentration camp. Thus, brought together by chance, each of the three homeless people in their very own ways tries to fulfill their dreams of happiness.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  západonemecké hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  tragikomédie
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Valtice (Česko)
  Tisovec (Slovensko)
  Turecký vrch (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Kladno (Česko)
  Břeclav (Česko)
  Riečnica (Nová Bystrica, Slovensko)
  Nejdek (Česko)
  Břežany (Česko)
  Filmové lokácie – reály
  Nejdek (Česko)
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19880421
  zaradenie do výroby dňa 19880711
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19881025
  rozpočet v sume 12.333.936, - Kčs, v tom zisková prirážka: 1.628.950, - Kčs
  prvý filmovací deň 19880819
  posledný filmovací deň 19890302
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19890322
  film schválený z dvoch pásov dňa 19890502
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19890512
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19890512
  Poznámky
  Ocenenie: Cena Martina Friča Jurajovi Jakubiskovi za film Sedím na konári a je mi dobre - 40. filmový festival pracujúcich - leto 1989
  Ocenenie: Druhé miesto v ankete účastníkov - 6. letný kurz čs. filmového umenia Písek 1989
  Ocenenie: Cena poroty a Cena Alsace media - 18. medzinárodný filmový festival Štrasburg 1990 (Francúzsko)
  Ocenenie: Osobitná cena - 1. medzinárodný filmový festival Interfest Moskva 1990 (Rusko)
  Ocenenie: Osobitná cena poroty v kategórii filmov vyrobených v roku 1989 režisérovi Jurajovi Jakubiskovi, tvorcovi filmu Sedím na konári a je mi dobre, s prihliadnutím na doterajšiu tvorbu - Dni českého a slovenského filmu Bratislava 1990
  Ocenenie: Prémia za filmovú tvorbu roku 1989 Zuzane Tatárovej za dramaturgiu a Patrikovi Paššovi za strih (udelené výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie pri SLF v roku 1990)
  Ocenenie: Cena za najlepší film - Festival slovenského filmu Cran-Gevrier 1999 (Francúzsko)

  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava v koprodukcii s Taurus Film Mníchov Spracovali: Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav
  Variant názvu
  Sedím na konári 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Sitting on a branch I am fine [eng]
  preklad názvu: Ülök az ágon és jól érzem magam [hun]
  preklad názvu: Asiss sur une branche je suis bien [fre]
  preklad názvu: Ich sitze auf dem Ast und es geht mir gut [ger]
  preklad názvu: Ich sitze auf einem Ast und fühle mich wohl [ger]
  preklad názvu: Sono seduto sul ramo e mi sento bene [ita]
  preklad názvu: Estoy sentando en el ramo y me lo paso bien [spa]
  preklad názvu: Siedzę na gałęzi i jest mi dobrze [pol]
  Názov diela (heslo)
  Sedím na konári a je mi dobre [film] (1989)
  Štáb
  Réžia: Juraj Jakubisko
  Námet: Juraj Jakubisko
  Scenár: Juraj Jakubisko; Jozef Paštéka
  Kamera: Ladislav Kraus
  Hudba: Jiří Bulis
  Dramaturgia: Zuzana Gindl-Tatárová
  Architekti: Anton Krajčovič; Jaroslav Procházka
  Návrhy kostýmov: Marie Franková
  Umelecký maskér: Anton Gendiar
  Strih: Patrik Pašš
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Viliam Richter
  Pomocná réžia: Yvonne Vavrová; Ľubomír Slivka
  Asistent kameramana: Ján Magdolen
  Asistenti kamery: Ľubomír Boskovič; Viktor Fančovič
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Vedúci kostymér: Beata Kodajová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ivan Nagy; Andrej Šufliarsky; Rudolf Fricman
  Asistenti výroby: Danica Ďurkyová; Peter Klíma
  Skript: Zita Pirháčová
  Fotograf: Václav Polák
  Spolupracovali: Eduard Kardelis; Dana Bábelová; Jana Janková; Alica Hlaváčová; Gabriela Klaučová; Štefánia Zárecká; Beatrix Dollingerová; Boris Henč; Ema Ďurďovičová; Eva Kiapešová; Libuše Kocholatá; Jozef Slovák; Jozef Hanáček; Zdenko Illiť; Miroslav Grebeči; Hubert Bačík; Eva Lindtnerová; Peter Vojtech; Vladimír Sekáč; Miloš Krajčovič; Karol Szabó; Danica Samuhelová; Iveta Nováková; Jozef Ťaptík; Alexander Mucha; Milan Lóczi; Zuzana Pavlíčková; Ján Gašparovič; Jozef Szikela; Marián Majtl; Ján Novák; Mikuláš Ricotti, ml.
  Tvorivá skupina: I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Peter Jaroš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Mario Klemens
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Boleslav Polívka | Pepe
  Ondřej Pavelka | Prengel (hlas: Jozef Vajda )
  Markéta Hrubešová | Ester (hlas: Zuzana Tlučková )
  Deana Horváthová | Želmíra
  Štefan Kvietik | kapitán Kornet
  Miroslav Macháček | poštár Krištofík (hlas: Jozef Dóczy )
  Júlia Mrvová | 5-ročná Esterka
  Katarína Točíková | 12-ročná Esterka
  Viliam Polónyi | Zbončák
  Zita Furková | funkcionárka
  Eleonóra Kuželová | matrikárka
  Štefan Mišovic | richtár
  Stanislav Štepka | Hitler
  Ľudovít Ozábal | Kalný
  Jozef Skala | muž v kožaku
  Ivan Drozdy | muž v kožaku
  Lotár Radványi | ozbrojený strážca
  Ján Kroner, ml. | vojak
  Karol Orban | dozorca a žandár
  Wilhelm Perháč | gazda
  Marta Rašlová | žena z krčmy
  Judita Ďurdiaková | žena z krčmy
  Ján Mildner | invalid
  Ľudovít Reiter | výpravca
  Michal Monček | železničiar
  Ján Melkovič | učiteľ hudby
  Andrej Hryc | prokurátor
  Adela Gáborová | žena
  Miroslav Sirný | väzeň
  Pavol Boňko | plukovník
  Borek Dlouhý | ozbrojený strážca a partizán
  Vladimír Nitran | žandár
  Jiří Pecha | vojak
  Anita Krepčárová | matka
  Milan Bartošek | šmelinár
  František Desset | žandár
  Katarína Godányiová | žena
  Stanislav Hodoš | Stalin
  Erik Jamrich | rečník
  Kornel Lakatos | cigáň
  Ľubica Krénová | žena
  Melánia Vaneková | starenka
  Jaroslav Tomsa | dublér postavy - muž v kožaku
  Jiří Kraus | dublér Boleslava Polívku
  Robert Harton | dublér Boleslava Polívku
  Igor Baran | dublér Ondřeja Pavelku
  Hana Militká
  Milada Ondrášiková
  Viliam Csino
  Adriana Sarvašová
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.20.10.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Sedím na konári a je mi dobre

  Heslo

  Sedím na konári a je mi dobre [film] (1989)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (3) - monografie
  (1) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (2) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (4) - leták
  (6) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - technické scenáre
  (4) - dialógové listiny filmu
  (2) - montážne listiny filmu
  (9) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (68) - články
  (12) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (24) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.