Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Bahna, Vladimír
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1953
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (98 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Vladimír Bahna; námet, Peter Jilemnický (román Pole neorané); scenár, Vladimír Mináč; kamera, František Lukeš; hudba, Šimon Jurovský ; architekti, Ján Špalek, Alois Mecera ; návrhy kostýmov, Václav Suldovský ; umeleckí maskéri, Miloslav Koubek, Michal Jurkovič ; strih, Bedřich Voděrka ; zvuk, Jaroslav Plavec ; vedúci výroby, Jaroslav Prokop, Karol Bakoš ; asistent réžie, Tibor Rakovský ; asistenti kamery, Benedikt Krivošík, Jozef Ferenc ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Milivoj Uzelac ; výprava, Ján Malý ; asistent scény, Jozef Poljaček ; skript, Eliška Šindelářová ; spolupracovali, Štefan Bujna, Graciana Hodníková [Graciana Vajcíková], Matej Krnáč, Milan Tardík
  Účinkujúci
  herci: Samuel Adamčík (Cyprián Húščava), Frída Bachletová (Húščavová), Elo Romančík (Pavol Húščava), Juraj Lehotský (Ondrík Húščava), Jela Tučná [Jela Lukešová] (Zuza Cudráčka), Gustáv Valach (Marek Cudrák), Karol Machata (Juro Karabka), Naďa Hejná (Karabkuľa), Hana Sarvašová (Kača Treskoňovie), Ondrej Jariabek (Vinco Soviar), Jozef Kroner (Šimon Perďoch), Gejza Slameň (Martikan), Ľudovít Jakubóczy (richtár Širanec), Viliam Záborský (krčmár Magát), Ľudovít Ozábal (farár), Rudolf Bachlet (Krišica), Karol Badáni (okresný náčelník), Rudolf Debnárik (Kanitra), Ján Hečko (krčmár Čečotka), Štefan Petrák (Tvardek), Oľga Adamčíková (tetka Grochalka), Ivan Lichard (advokát Gavlas), Štefan Figura (doktor Rosenzweig), Oldřich Lukeš (Koreska), Vladimír Durdík st. (Žiarsky), Ľudovít Reiter (strýko), Adam Matejka (Vendel), Karol Skovay (redaktor Fojtík), Jozef Sorok (Mišo), Zdeněk Říha (obchodník), Ferdinand Lehotský (obchodník), Tibor Rakovský (lekár), Eugen Senaj (väzenský dozorca), Eugen Stollmann (krajinský prezident), Štefan Winkler (obchodník), Jindřich Láznička (Vincek), Štefan Mišovic (mládenec), Gustáv Stadtrucker (exekútor), Ivan Letko (robotník), Branislav Koreň (veliteľ četníkov), Miloslav Holub (inžinier), Augustin Lanča, František Benoni (lekár), Vladislav Hamšík, Otakar Vážanský (český robotník)
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Dráma o živote chudobných kysuckých kopaničiarov, ktorá sa odohráva v tridsiatych rokoch v období hospodárskej krízy. Vrcholí vlna vysťahovalectva, vidina lepšieho života ženie tisícky ľudí za prácou do Ameriky, iní, aby uživili rodiny, odchádzajú do okolitých miest. Filmová adaptácia rovnomenného románu Petra Jilemnického.
  A drama of the lives of the poor villagers living in the isolated and inhospitable region of mountainous Northern Slovakia in the period of economic depression of the 1930s. The emigration wave culminates and the vision of a better life drives thousands of people to America for work. Others go to the nearby towns in order to earn a living for their families.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  hospodárska kríza
  emigrácia a imigrácia
  kone
  oranie pluhom
  ľudia vychádzajúci z kostola
  kostoly
  cintoríny
  veľkonočná oblievačka
  veľkonočná šibačka
  hra na ústnej harmonike
  krčmári a krčmárky
  dedinské zábavy
  dedinské krčmy
  fajčenie cigariet
  fajčenie fajok
  pitie alkoholických nápojov
  čítanie časopisov a novín
  poštári a poštárky
  kŕmenie sliepok
  čítanie listov
  boj proti alkoholizmu
  úžerníci
  mletie obilia
  dedinské svadby
  spev ľudových piesní
  ľudový tanec
  aktívy a schôdze
  kňazi
  rozbíjanie okien
  železiarne
  robotníci
  žandári
  zatýkanie
  rúbanie dreva
  drotári
  lúčenia
  novinárske redakcie
  láska
  korupcia
  komunistické agitácie
  tavenie železa
  pracovné úrazy
  lekári a lekárky
  umývanie riadu
  čistenie zemiakov
  tehotenstvo
  robotnícke ubytovne
  tribúny
  pochodujúci robotníci
  zbieranie zemiakov
  objatia
  železničné stanice
  osobné vlaky
  naskakovanie do osobného vlaku
  kopanie zemiakov
  konské záprahy
  nelegálne pôrody
  smrť rodičky
  banky
  exekúcie
  pokusy o samovraždu
  väznice
  väzenskí dozorcovia
  návštevy vo väzniciach
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  sociálne drámy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Kysuce (Slovensko : región)
  Filmové lokácie – exteriéry
  Stará Bystrica (Slovensko)
  Nová Bystrica (Slovensko)
  Oščadnica (Slovensko) - okolie
  Riečnica (Nová Bystrica, Slovensko)
  Svrčinovec (Slovensko)
  Ostrava (Česko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19511213
  technický scenár schválený dňa 19520804
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19520820 (rozpočet)
  rozpočet v sume 22.458.974, 10 - Kčs (18.825.717,90, - Kčs, doplnkový rozpočet schválený dňa 19530430 v sume 3.633.256, - Kčs)
  prvý filmovací deň 19521128 (ateliér)
  posledný filmovací deň 19520829 (exteriér)
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19540105
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19540106
  19510522 ÚD Bratislava (poviedka schválená)
  19520819
  19520728 (prvá pracovná porada)
  19521119 (prvý stavací deň)
  Poznámky
  Ocenenie: Osobitné čestné uznanie za hraný film / Zvláštní čestné uznání za hraný film - 8. medzinárodný filmový festival Karlove Vary 1954 / 8. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1954
  Ocenenie: Štátna cena I. stupňa kolektívu tvorcov filmu Pole neorané (cena udelená prezidentom Antonínom Zápotockým na návrh československej vlády v roku 1954)
  Film bol uvedený v nemeckej jazykovej verzii v kinodistribúcii v NDR pod názvom Morgendämmerung, dátum premiéry: 1.10.1954.
  Film bol uvedený v poľskej kinodistribúcii v roku 1955 pod názvom: Nieorane pole.

  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  Ukončená identifikácia hercov. Vo filme neboli identifikovaní herci uvedení v titulkoch: Augustin Lanča, Vladislav Hamšík.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio umeleckého filmu v Bratislave, ateliéry a laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 70 min. 12 sek. (4212 sek.)
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Not tilled field [eng]
  preklad názvu: Szántatlan föld [hun]
  preklad názvu: Morgendämmerung [ger]
  Názov diela (heslo)
  Pole neorané [film] (1953)
  Štáb
  Réžia: Vladimír Bahna
  Autor literárnej predlohy: Peter Jilemnický
  Scenár: Vladimír Mináč
  Kamera: František Lukeš
  Hudba: Šimon Jurovský
  Architekti: Ján Špalek; Alois Mecera
  Návrhy kostýmov: Václav Suldovský
  Umeleckí maskéri: Miloslav Koubek; Michal Jurkovič
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Jaroslav Plavec
  Vedúci výroby: Jaroslav Prokop; Karol Bakoš
  Asistent réžie: Tibor Rakovský
  Asistenti kamery: Benedikt Krivošík; Jozef Ferenc
  Vedúci výpravy: Ján Malý
  Asistent scény: Jozef Poljaček
  Skript: Eliška Šindelářová
  Spolupracovali: Štefan Bujna; Graciana Vajcíková; Matej Krnáč; Milan Tardík
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Milivoj Uzelac
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Samuel Adamčík | Cyprián Húščava
  Frída Bachletová | Húščavová
  Elo Romančík | Pavol Húščava
  Juraj Lehotský | Ondrík Húščava
  Jela Lukešová | Zuza Cudráčka
  Gustáv Valach | Marek Cudrák
  Karol Machata | Juro Karabka
  Naďa Hejná | Karabkuľa
  Hana Sarvašová | Kača Treskoňovie
  Ondrej Jariabek | Vinco Soviar
  Jozef Kroner | Šimon Perďoch
  Gejza Slameň | Martikan
  Ľudovít Jakubóczy | richtár Širanec
  Viliam Záborský | krčmár Magát
  Ľudovít Ozábal | farár
  Rudolf Bachlet | Krišica
  Karol Badáni | okresný náčelník
  Rudolf Debnárik | Kanitra
  Ján Hečko | krčmár Čečotka
  Štefan Petrák | Tvardek
  Oľga Adamčíková | tetka Grochalka
  Ivan Lichard | advokát Gavlas
  Štefan Figura | doktor Rosenzweig
  Oldřich Lukeš | Koreska
  Vladimír Durdík, st. | Žiarsky
  Ľudovít Reiter | strýko
  Adam Matejka | Vendel
  Karol Skovay | redaktor Fojtík
  Jozef Sorok | Mišo
  Zdeněk Říha | obchodník
  Ferdinand Lehotský | obchodník
  Tibor Rakovský | lekár
  Eugen Senaj | väzenský dozorca
  Eugen Stollmann | krajinský prezident
  Štefan Winkler | obchodník
  Jindřich Láznička | Vincek
  Štefan Mišovic | mládenec
  Gustáv Stadtrucker | exekútor
  Ivan Letko | robotník
  Branislav Koreň | veliteľ četníkov
  Miloslav Holub | inžinier
  Augustin Lanča
  František Benoni | lekár
  Vladislav Hamšík
  Otakar Vážanský | český robotník
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.01.12.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Pole neorané

  Heslo

  Pole neorané [film] (1953)
  Slovenská filmová databáza
  (4) - dokumentárny film
  (8) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - zborníky
  (5) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (21) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (8) - filmové plagáty
  (3) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - filmové poviedky
  (2) - literárne scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (1) - archívny fond
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (85) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza