Heslár SFÚ

 1. kostoly

  Variant(y) hesla
  churches [eng]
  Pozri tiež
  cirkevné stavby [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 24.07.2006 (rev.23.03.2015)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (60) - dokumentárny film
  (9) - hraný film
  (54) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (5) - fotografie z nakrúcania filmu
  (5) - distribučné fotografie
  (5) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (24) - fotografie z filmu
  (1) - diapozitívy fotografií z filmu
  (13) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  Heslár SFÚ
  (62) - korporácie
  (10) - predmetové heslá