Slovenská filmová databáza
 1. [Rehabilitácie slovenských dôstojníkov a generálov]. 1. šot

  Rok výroby
  1968
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 18/1968. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Marko, Jozef, 1904-1981
  Žingor, Viliam, 1912-1950
  Kamenický, Štefan, 1932-2009
  Kristín, Jozef Martin, 1897-1970
  Kováč, Vojtech, 1900-1983
  Danielovič, Vojtech Gejza, 1904-1955
  Žingor, Radomil
  Kubík, Jozef
  Žingor, Viliam
  Žingor, Dušan
  PH – názov korporácie
  Kostol kresťanskej reformovanej cirkvi (Bratislava, Slovensko)
  Michalská brána a veža (Bratislava, Slovensko)
  Cintorín Slávičie údolie (Bratislava, Slovensko)
  Česko. Věznice Mírov
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  dejiny Československa
  politika
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  Slovenské národné povstanie, 1944
  politický systém
  súdne procesy
  politické procesy
  politickí väzni
  politické rehabilitácie
  väznice
  psy
  parky
  fajčenie cigariet
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Námestie SNP (Bratislava, Slovensko)
  Michalská ulica (Bratislava, Slovensko)
  Slávičie údolie (Bratislava, Slovensko)
  Martin (Slovensko)
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Mírov (Česko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 05.05.2015 ; AACR2 (rev.11.09.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza