Heslár SFÚ
  1. Kostol kresťanskej reformovanej cirkvi (Bratislava, Slovensko)

    Inf. poznámka
    neorománsky kostol, ktorý sa nachádza na Námestí SNP v Bratislave, autormi projektu kostola sú architekti Franz Wimmer a Flóris Opaterny, bol vysvätený 5.10.1913
    Krajina
    Slovensko
    Variant(y) hesla
    Kalvínsky kostol (Bratislava, Slovensko) [slo]
    Kalvínsky kostol v Bratislave [slo]
    Kostol Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi (Bratislava, Slovensko) [slo]
    Zdroj(e) overenia
    www(Bratislavské noviny)
    Katalogizácia
    SFU, 26.06.2017 (rev.27.06.2017)
    Typ hesla
    názov korporácie
    Slovenská filmová databáza
    (28) - filmový šot

Heslár SFÚ