Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Húšťava, Ivan
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1967
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (42 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Ivan Húšťava; kamera, Jozef Grussmann; hudba, Miroslav Bázlik ; architekt, Oľga Maiová ; strih, Štefan Fuzia ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Alexej Artim ; výtvarník trikovej časti a animácia, Jan Dudešek ; pomocný režisér, Milan Brucháč ; triková kamera, Jozef Horák ; asistent kamery, Július Ásványi ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výtvarná spolupráca, Edita Spannerová
  Účinkujúci
  herci: Peter Pavelka (Adamko), Jakub Chlebko (starký), Peter Rúfus st. (kominár), Eva Mária Chalupová (Adamkova mama)
  Jazyk
  slovenčina
  Divácke určenie
  Film pre deti a mládež
  Anotácia
  Hraný film o veľkej samote malého dieťaťa.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  detské filmy
  stredometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19670320
  rozpočet v sume 761.650, - Kčs
  prvý filmovací deň 19670801
  posledný filmovací deň 19670905
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19671109
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19671223
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19671227
  Poznámky
  Názov filmu a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Rok výroby doplnený podľa výrobného listu.
  Údaje o architektovi, pomocnom režisérovi a asistentovi kamery doplnené podľa pracovného faktografického súpisu tvorcov.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Ukončená identifikácia hercov.

  Spracovali Laboratóriá Gottwaldov - Bratislava.
  V záverečných titulkoch uvedené: Československý film Bratislava Štúdio krátkych filmov Laboratóriá Gottwaldov - Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Little Adam [eng]
  Názov diela (heslo)
  Adamko [film] (1967)
  Štáb
  Réžia: Ivan Húšťava
  Námet: Ivan Húšťava
  Scenár: Ivan Húšťava
  Kamera: Jozef Grussmann
  Hudba: Miroslav Bázlik
  Architekt: Oľga Maiová
  Strih: Štefan Fuzia
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Alexej Artim
  Výtvarník trikovej časti: Jan Dudešek
  Animácia: Jan Dudešek
  Pomocná réžia: Milan Brucháč
  Trikový kameraman: Jozef Horák
  Asistent kamery: Július Ásványi
  Výtvarná spolupráca: Edita Spannerová
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Peter Pavelka | Adamko
  Jakub Chlebko | starký
  Peter Rúfus | kominár
  Eva Mária Chalupová | Adamkova mama
  Katalogizácia
  SFU, 18.04.2008 ; AACR2 (rev.02.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Adamko

  Heslo

  Adamko [film] (1967)
  Katalóg SFÚ
  (4) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - technické scenáre
  (3) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (4) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza