Slovenská filmová databáza
 1. Film o filme. 1/1966

  Obsah
  1. šot - [Nové slovenské hrané filmy]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (7 min. 57 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Rudolf Ferko; hudba, Juraj Lexmann ; strih, Anna Forischová ; zvuk, Alexander Pallós, Eduard Palček ; vedúci výroby, Pavol Forisch
  Účinkujúci
  účinkuje, Zuzana Kocúriková
  interpret komentára, Lýdia Rábeková
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Spravodajský film o slovenskej filmovej tvorbe.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  filmy o filme
  propagačné filmy
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19651130
  rozpočet v sume 28.013,28 Kčs
  prvý filmovací deň 19651218
  posledný filmovací deň 19660309
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19660315
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19660328
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19660328
  Poznámky
  Názov filmu a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Rok výroby overený z výrobného listu.
  Chýbajúce údaje o funkciách jednotlivých tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Názov na filmových titulkoch: Film o filme 1 '66. Číslo a rok sú napísané v tvare zlomku. Názvové údaje filmu zjednotené s ostatnými vydaniami.
  Podľa Milana Černáka grafickú úpravu titulku s názvom navrhol a nakreslil Štefan Ondrkal.

  Vyrobil Zpravodajský [Spravodajský] film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Film o filme 1/66 7
  Názov diela (heslo)
  Film o filme [film]. 1/1966 (1966)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Námet: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Rudolf Ferko
  Hudba: Juraj Lexmann
  Strih: Anna Forischová
  Zvuk: Alexander Pallós; Eduard Palček
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Účinkuje: Zuzana Kocúriková
  Interpret komentára: Lýdia Rábeková
  Katalogizácia
  SFU, 07.04.2005 ; AACR2 (rev.05.08.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film
  Film o filme. 1/1966

  Heslo

  Film o filme [film]. 1/1966 (1966)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza