Heslár SFÚ

slovenské spravodajské filmy

 1. Pozri tiež
  lupa spravodajské filmy [nadriadený pojem]
  lupa slovenská kinematografia [slo]
  Katalogizácia
  BAC002, 19.06.2004 (rev.23.05.2014)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  lupa (1) - dokumentárny film
  lupa (25) - letopis
  lupa (1) - xa0jsq
  lupa (1000+) - spravodajský film
  lupa (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  lupa (4) - monografie
  lupa (1) - práce rigorózne (PhDr., RNDr., JUDr.)
  lupa (5) - albumy filmových fotografií
  lupa (3) - fotografie z nakrúcania filmu
  lupa (22) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  lupa (19) - fotografie z filmu
  lupa (144) - negatívy fotografií z filmu
  lupa (1) - fotozbierka
  lupa (1000+) - leták
  lupa (3) - DVD
  lupa (364) - dok. zložka (filmu)
  lupa (225) - námety
  lupa (1) - synopsy
  lupa (159) - literárne scenáre
  lupa (14) - odborné literárne predlohy
  lupa (1) - explikácie (príprava filmu)
  lupa (151) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  lupa (230) - zmluvy (príprava filmu)
  lupa (10) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  lupa (38) - rozpočty filmu
  lupa (76) - technické scenáre
  lupa (40) - denné správy o realizácii filmu
  lupa (269) - zmluvy (výroba filmu)
  lupa (3) - vyúčtovania filmu
  lupa (1) - titulkové listiny filmu
  lupa (3) - dialógové listiny filmu
  lupa (336) - komentáre filmu
  lupa (239) - výrobné listy filmu
  lupa (191) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  lupa (119) - distribučné listy
  lupa (496) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  lupa (551) - jednotka z archívneho fondu
  lupa (3) - články
  lupa (9) - súborné záznamy periodík
  lupa (1000+) - filmové kópie (distribučné)
  lupa (1000+) - filmové kópie (konzervačné)
  lupa (1000+) - filmové nosiče (archívne)
  lupa (584) - digitálne nosiče (archívne)