Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Zrelá mladosť

  Réžia
  Ťapák, Martin
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Filmové studio Barrandov
  Rok výroby
  1983
  Krajina
  Slovensko, Česká republika [Československo]
  Pôvodný nosič
  (85 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, spolupráca na scenár, Martin Ťapák; námet, scenár, Maximilián Nitra, Pavel Gejdoš; kamera, Vladimír Ondruš; hudba, Svetozár Stračina ; I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš ; dramaturgia, Štefan Sokol ; architekt, Tibor Lužinský ; návrhy kostýmov, Táňa Balkovicová ; masky, Dušan Brodanský ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Csaba Török ; vedúci výroby, František Dostál ; pomocný režisér, Vladimír Štric ; asistent réžie, Ján Slivka ; asistent kamery, Martin Gazík ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, František Belfín ; druhá architektka, Barbara Kršková ; výprava, Vojtech Brázdovič ; kostýmy, Alexander Kiss ; zástupcovia vedúceho výroby, Vladimír Magál, Jaroslav Uhrík ; skript, Ľudmila Johanidesová [Ľudmila Cviková] ; odborná spolupráca, Zdenka Holotíková
  Účinkujúci
  herci: Daniel Dítě (Klement Gottwald), Vladimír Oktavec (Lakšík), Emília Zimková (Vavjaková), Bronislav Križan (Tupý), Miloslav Mejzlík (Švarc), Ľubomír Záhon (Vavjak), Dušan Petráň (Bačík), Deana Horváthová (Švarcová), Miroslav Zounar (kapitán), Jozef Majerčík (Grajciar), Zuzana Frenglová (Milka), Lotár Radványi (tajný), Dušan Skokan (Srieň), Imre Boráros (strojvodca), Tibor Bogdan (Furdík), Peter Bzdúch (Gonda), Bohumil Kostrec (Fekiač), Mikuláš Laš (Lupták), Judita Vargová (Bačíková), Jozef Dóczy (župan), Viliam Ivanič (Korbačka), Emília Lörinczová (Anna), Viliam Polónyi (Ronay), Tomáš Žilinčík (Kozaček), Magda Matrtajová (Ronayová), Anton Bella (Šoltýs), Anton Januš (Mravec), Hana Kováčiková (stará mama Milky), Sonja Korenčiová (Balogová), Juraj Kováč (Brtáň), Michal Monček (Drgoň), Ján Švec (Hazucha), Slavo Drozd (Delerue), Ivan Folkman (Borko), Ján Gubala (Kazmer), Andrej Rimko (Altman), Jozef Vajda (Bobek), Yveta Weiszová (Marková), Ladislav Fecko (Siváň), František Kovár (Krčméry), Anton Korenči (Hodža), Juraj Paška (Šrobár), Marián Sotník (kapitán Hanuš), Ernest Šmálik (Martoň), Karol Švantner (Krnáč), Martin Horňák (cenzor), Jozef Sorok (opitý muž), Ladislav Farkaš (četník), Ivan Giač (četník), Martin Šulík (četník na majálese), Štefan Turňa (četník), Ľubomír Holčík (četník), Rudolf Kraus (kňaz), Andrej Mojžiš (rečník na jarmoku), Mária Bálintová (žena), Margita Mazalová (žena), Eliška Nosálová (žena), Helena Sudická (žena), Vladimír Hlaváč (sadzač), Milan Fiabáne (sadzač u Kozačeka), Zlatica Gillová (panička vo vlaku), Alojz Gurka (člen dychovej hudby), Róbert Horniš (rečník v Hornej Lehote), Martin Kolesár (úradník), Jozef Mifkovič (posol), Ľudovít Pokorný (člen kapely), Viliam Kováč (člen kapely), Marcel Pánis (člen kapely), Bohuš Gríger (člen kapely), Matej Lako (člen kapely), Emil Repšík (člen kapely), Viliam Pšenák (člen kapely), Ervín Tencer (člen kapely), Jaroslav Stolárik (člen kapely), Stanislav Simonides (člen kapely), František Hanzel (člen kapely), Bohuš Nemčok (člen kapely)
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Životopisný film o práci mladého Klementa Gottwalda. Príbeh zachytáva jeho pobyt v Banskej Bystrici, kde redigoval slovenskú komunistickú tlač a pomáhal organizovať komunistické revolučné hnutie.
  A biography about the young Klement Gottwald. It concentrates on the time he spent in Banská Bystrica where he worked as an editor of communist newspapers and co-operated in the organizing of the communist revolutionary movement.
  PH – osobné meno
  Gottwald, Klement, 1896-1953
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  životopisné filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Vrútky (Slovensko)
  Madačka (Ábelová, Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Marianka (Slovensko)
  Podbrezová (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19820716
  zaradenie do výroby dňa 19820823
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19821109
  rozpočet v sume 6.794.375, - Kčs, v tom zisková prirážka: 1.013.115, - Kčs
  prvý filmovací deň 19820922
  posledný filmovací deň 19830114
  film schválený z dvoch pásov dňa 19830222
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19830223
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19830223
  Poznámky
  Pred úvodnými titulkami text: Venované pamiatke prvého robotníckeho prezidenta Klementa Gottwalda. Banská Bystrica – Vrútky 1921-1924
  Ocenenie: Osobitná odmena za filmovú poviedku Tvrdý chlebík Maximiliánovi Nitrovi v Súťaži s tematikou života a diela Klementa Gottwalda vyhlásenej ako súčasť Literárnej filmovej súťaže k 25. výročiu Februára (udelená v roku 1973)
  Ocenenie: Prémia za 1. polrok 1983 v kategórii film M. Ťapákovi za réžiu (udelená výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1983)
  Ocenenie: Cena za kameru Vladimírovi Ondrušovi za filmy Zrelá mladosť a Letný strom radosti za obrazovo adekvátne dotvorenie závažnej spoločenskej tematiky - 22. festival českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984
  Ocenenie: Cena Zväzu československých dramatických umelcov kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe, menovite filmov Pomocník, Kosenie Jastrabej lúky, Otec, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Tisícročná včela, Zrelá mladosť a Mŕtvi učia živých. Tieto významné diela obohatili našu filmovú tvorbu a úspešne reprezentovali československú kinematografiu doma i v zahraničí (cena udelená na - 22. festivale českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984
  Ocenenie: Cena Antonína Zápotockého udelená ÚRO k 36. výročiu Víťazného februára tvorivému kolektívu Slovenského filmu Bratislava vedenému režisérom zaslúžilým umelcom M. Ťapákom (udelená v roku 1984)

  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce v koprodukcii s Filmovým studiem Barrandov nositelem Řádu Vítězného února a Řádu práce Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 27 min. 24 sek.

  Na filme spolupracovali Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda v Martine-Vrútkach.
  Variant názvu
  Tvrdý chlebík 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The mature youth [eng]
  Názov diela (heslo)
  Zrelá mladosť [film] (1983)
  Štáb
  Réžia: Martin Ťapák
  Námet: Maximilián Nitra; Pavel Gejdoš
  Scenár: Maximilián Nitra; Pavel Gejdoš
  Spolupráca na scenári: Martin Ťapák
  Kamera: Vladimír Ondruš
  Hudba: Svetozár Stračina
  Dramaturgia: Štefan Martin Sokol
  Architekt: Tibor Lužinský
  Návrhy kostýmov: Tatiana Balkovicová
  Umelecký maskér: Dušan Brodanský
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Csaba Török
  Vedúci výroby: František Dostál
  Pomocná réžia: Vladimír Štric
  Asistent réžie: Ľubomír Slivka
  Asistent kamery: Martin Gazík
  Druhý architekt: Barbara Kršková
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Kostymér: Alexander Kiss
  Zástupcovia vedúceho výroby: Vladimír Magál; Jaroslav Uhrík
  Skript: Ľudmila Cviková
  Odborná spolupráca: Zdenka Holotíková
  Tvorivá skupina: I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš
  Spolupracovali (korporácie): Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska; Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda, Vrútky, Slovensko
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: František Belfín
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Daniel Dítě | Klement Gottwald
  Vladimír Oktavec | Lakšík
  Milka Zimková | Vavjaková
  Bronislav Križan | Tupý
  Miloslav Mejzlík | Švarc
  Ľubomír Záhon | Vavják
  Dušan Petráň | Bačík
  Deana Horváthová | Švarcová
  Miroslav Zounar | kapitán
  Jozef Majerčík | Grajciar
  Zuzana Frenglová | Milka
  Lotár Radványi | tajný
  Dušan Skokan | Srieň
  Imre Boráros | strojvodca
  Tibor Bogdan | Furdík
  Peter Bzdúch | Gonda
  Bohumil Kostrec | Fekiač
  Mikuláš Laš | Lupták
  Judita Vargová | Bačíková
  Jozef Dóczy | župan
  Viliam Ivanič | Korbačka
  Emília Lörinczová | Anna
  Viliam Polónyi | Ronay
  Tomáš Žilinčík | Kozaček
  Magdaléna Matrtajová-Čaplová | Ronayová
  Anton Bella | Šoltýs
  Anton Januš | Mravec
  Hana Kováčiková | stará mama Milky
  Sonja Korenčiová | Balogová
  Juraj Kováč | Brtáň
  Michal Monček | Drgoň
  Ján Švec | Hazucha
  Slavo Drozd | Delerue
  Ivan Folkman | Borko
  Ján Gubala | Kazmer
  Andrej Rimko | Altman
  Jozef Vajda | Bobek
  Yveta Weiszová | Marková
  Ladislav Fecko | Siváň
  František Kovár | Krčméry
  Anton Korenči | Hodža
  Juraj Paška | Šrobár
  Marián Sotník | kapitán Hanuš
  Ernest Šmálik | Martoň
  Karol Švantner | Krnáč
  Martin Horňák | cenzor
  Jozef Sorok | opitý muž
  Ladislav Farkaš | četník
  Ivan Giač | četník
  Martin Šulík | četník na majálese
  Štefan Turňa | četník
  Ľubomír Holčík | četník
  Rudolf Kraus | kňaz
  Andrej Mojžiš | rečník na jarmoku
  Mária Bálintová | žena
  Margita Mazalová | žena
  Eliška Nosálová | žena
  Helena Sudická | žena
  Vladimír Hlaváč | sadzač
  Milan Fiabáne | sadzač u Kozačeka
  Zlatica Gillová | panička vo vlaku
  Alojz Gurka | člen dychovej hudby
  Róbert Horniš | rečník v Hornej Lehote
  Martin Kolesár | úradník
  Jozef Mifkovič | posol
  Ľudovít Pokorný | člen kapely
  Viliam Kováč | člen kapely
  Marcel Pánis | člen kapely
  Bohuš Gríger | člen kapely
  Matej Lako | člen kapely
  Emil Repšík | člen kapely
  Viliam Pšenák | člen kapely
  Ervín Tencer | člen kapely
  Jaroslav Stolárik | člen kapely
  Stanislav Simonides | člen kapely
  František Hanzel | člen kapely
  Bohuš Nemčok | člen kapely
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.03.07.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Zrelá mladosť

  Heslo

  Zrelá mladosť [film] (1983)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - publikácie obrazové
  (1) - zborníky
  (2) - distribučné fotografie
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (9) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (10) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.