Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Trančík, Dušan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1978
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (78 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Dušan Trančík; námet, scenár, Tibor Vichta, Dušan Trančík; kamera, Viktor Svoboda; hudba, dirigent, Svetozár Štúr ; II. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej ; dramaturgia, Monika Gajdošová ; architekt, Ivan Kot ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; umelecký maskér, Jozef Škopek ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; pomocná réžia, Jozefína Šujanová ; druhý kameraman, Vladimír Holloš ; asistent kamery, Ivan Káčer ; nahral, Štúdiový orchester ; autor hudby a textu piesne, Juraj Bindzár ; asistentka architekta, Oľga Maiová ; výprava, Stanislav Možný ; kostýmy, Júlia Morvicová ; zástupcovia vedúceho výroby, Ivan Janovský, Jozef Prochác ; asistent výroby, Dušan Plvan ; skript, Mária Žajdlíková
  Účinkujúci
  herci: Jaroslav Tomsa (Vladimír Valhar, nahovoril Stano Dančiak), Jaroslav Pucher (Vinco Moravec), Dagmar Kováčiková (Viola), Pavla Božíková (Justína Kmeťková), Gejza Maráky (Miki Belan, nahovoril Viktor Blaho), Juraj Králik (Imro Kmeťko), Kristína Sitárová (Božena Luknárová), Věra Uzelacová (Jana Moravcová), Eva Červená (Magda), Karol Šmidke (Mojmír Šípoš), Henrich Velický (Karaba), Július Dzurek (doktor Luknár), Pavol Topoľský (Milan Moravec), Mário Slivka (Rudo Moravec), Dušan Božík (Miťo Moravec), Simeon Senka (školník), Beáta Králiková (Violina priateľka), Ján Dražkovič (vedúci), Kazimír Mužlay (sprievodca), Juraj Bindzár (gitarista spevák)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dramatický príbeh o hľadaní zmyslu ľudskej existencie. V boxerskom ringu proti sebe stoja dvaja muži rôznych charakterov, vyznávajúci odlišné životné princípy. Na jednej strane majetný Vinco Moravec, ekonomický námestník, šťastne ženatý, na druhej strane Vlado Valhar, opravár pneumatík s rozpadnutou rodinou, bez osobnej i pracovnej perspektívy. Ich osudy sa opäť skrížia vo vzájomnom zápase.
  A drama about searching the meaning of existence. In the boxing-ring two men face each other - each of a different character and different attitude to life. One of them is Vinco Moravec,a rich businessman, who lives in a happy marriage. The other one is Vlado Valhar whose occupation is fixing tires. His family has fallen apart and he has no aspirations in his private life, neither any perspective in his job. The lives of Vinco and Vlado are confronted again in a fight.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Zbehy (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Zbehy (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Galanta (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 07.12.1977
  technický scenár schválený dňa 27.01.1978
  zaradenie do výroby dňa 07.02.1978
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 21.02.1978
  rozpočet v sume 4.281.005, - Kčs, v tom zisková prirážka: 627.749, - Kčs
  prvý filmovací deň 27.02.1978
  posledný filmovací deň 20.04.1978
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 05.06.1978
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 25.08.1978
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 31.08.1978
  schválenie synopsy: 28.10.1976
  Poznámky
  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 11. min. 17 sek.
  Dĺžka piesne: 4 min. 6 sek.
  Variant názvu
  Blízky človek 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The winner [eng]
  preklad názvu: A győztes [hun]
  Názov diela (heslo)
  Víťaz [film] (1978)
  Štáb
  Réžia: Dušan Trančík
  Námet: Tibor Vichta; Dušan Trančík
  Scenár: Tibor Vichta; Dušan Trančík
  Kamera: Viktor Svoboda
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Monika Gajdošová
  Architekt: Ivan Kot
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Jozef Škopek
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Pomocná réžia: Jozefína Šujanová
  Druhý kameraman: Vladimír Holloš
  Asistent kamery: Ivan Káčer
  Asistent architekta: Oľga Maiová
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ivan Janovský; Jozef Prochác
  Asistent výroby: Dušan Plvan
  Skript: Mária Žajdlíková
  Tvorivá skupina: II. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Svetozár Štúr
     Autor hudby piesne: Juraj Bindzár
     Autor textu piesne: Juraj Bindzár
     Hudbu nahral: Štúdiový orchester
  Účinkujúci – odkazy
  Jaroslav Tomsa | Vladimír Valhar (hlas: Stano Dančiak )
  Jaroslav Pucher | Vinco Moravec
  Dagmar Kováčiková | Viola
  Pavla Božíková | Justína Kmeťková
  Gejza Maráky | Miki Belan (hlas: Viktor Blaho )
  Juraj Králik | Imro Kmeťko
  Kristína Sitárová | Božena Luknárová
  Věra Uzelacová | Jana Moravcová
  Eva Červená | Magda
  Karol Šmidke | Mojmír Šípoš
  Henrich Velický | Karaba
  Július Dzurek | doktor Luknár
  Pavol Topoľský | Milan Moravec
  Mário Slivka | Rudo Moravec
  Dušan Božík | Miťo Moravec
  Simeon Senka | školník
  Beáta Králiková | Violina priateľka
  Ján Dražkovič | vedúci
  Kazimír Mužlay | sprievodca
  Juraj Bindzár | gitarista spevák
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.29.09.2021)
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugpa
  Kategória
  hraný film
  Víťaz

  Heslo

  Víťaz [film] (1978)
  Slovenská filmová databáza
  (3) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - distribučné fotografie
  (4) - fotografie z filmu
  (12) - diapozitívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - propagačný materiál k podujatiu
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - námety
  (2) - filmové poviedky
  (2) - literárne scenáre
  (7) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (3) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (6) - zmluvy (príprava filmu)
  (27) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - montážne listiny filmu
  (2) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (37) - články
  (1) - čísla periodík
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (13) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (2) - podujatia

Slovenská filmová databáza