Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Tisícročná včela

  Réžia
  Jakubisko, Juraj
  Verzia
  Kinoverzia štvordielneho televízneho filmu.
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Beta Film GmbH (firma)
  Rok výroby
  1983
  Krajina
  Slovensko, Nemecko [Československo, Nemecká spolková republika]
  Pôvodný nosič
  (162 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Juraj Jakubisko; námet, Peter Jaroš (román Tisícročná včela); scenár, Peter Jaroš, Juraj Jakubisko; dialógy, dramaturgia, Jozef Paštéka; kamera, Stanislav Doršic; hudba, Petr Hapka ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich ; architekt, Miloš Kalina ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Anna Hroššová ; strih, Patrik Pašš, Judita Fatulová ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Viliam Čánky ; pomocný režisér, Michal Ruttkay ; asistenti réžie, Mikuláš Ricotti ml., Jana Uherová ; spolupráca na kamere, Ján Piroh ; asistenti kamery, Ladislav Gažo, Petr Dušek ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha a Petr Hapka ; dirigent, Mario Klemens ; výtvarná spolupráca, Igor Ševčík ; asistentka architekta, Sylvia Masárová ; výprava, Viliam Paušek ; vedúca kostymérka, Zdenka Bočánková ; zástupcovia vedúceho výroby, Viliam Richter, Marian Dalkovič, Jozef Hacaj st. ; asistentka výroby, Zuzana Ricottiová ; skript, Lenka Fauthová ; spolupracovali, Ján Piaček, Milan Bezák
  Účinkujúci
  herci: Štefan Kvietik (Samo Pichanda), Jozef Kroner (Martin Pichanda), Michal Dočolomanský (Valent Pichanda), Ivana Valešová (Mária), Eva Jakoubková (Kristína), Jana Janovská-Nebeská (Ružena), Štefan Šafárik (Anosta), Pavol Mikulík (Julo Mitron), Milan Kiš (holič Dropa), Igor Čillík (Švanda), Ivan Drozdy (Greben), Zuzana Bydžovská (Stázka), Zdeněk Dušek (Oškara), Andrej Rudavský (Ondro Mitron), Jiří Císler (Belányi Pál), Jana Riháková [Jana Dolanská] (Hanka), Barbora Štěpánová (Hermína), Hugo Kaminský (Haderpán), Jana Březinová (Matilda), Štefan Mišovic (Náder), Katarína Synková [Katarína Zacharová] (Marta-Silvana), Vojtech Várady (Bíro Tolky), Václav Šimice (mladý Náder), Martin Peterich (Srok), Pavla Severinová-Feldová (stará Dudačová), Vladimír Kostovič (starý Dudač), Samuel Adamčík (Orfanides), Jiří Klepl (Matula), Hana Lančíková (Želka), Mátyás Dráfi (Károly), Václav Baur (poštár), Augustín Kubán (Gagoš), František Kovár (Kreptúch), Viliam Polónyi (Gersch), Ján Mildner (Mrázik), Štefan Figura (Domanec), Jaromír Kučera (generál), Jana Stehnová-Čechová (mlynárova žena), Jozef Mokoš (Rumler), Ivan Rumanovský (Kreps), Svatopluk Mohapl (Karol), Peter Maťo (Paľo), Peter Kočiš (Samko), Roman Žačka (Samko), Miroslav Maron (Samko), Tomáš Horváth (Samko), Marek Matloch (Samko), Branislav Uherek (Janko), Andrej Buday (Janko), Natália Hasprová (Eva Grebenová), Darina Maťašová (Eva Grebenová), Michal Dlouhý (Karol),Jozef Jakubec (Karol), Daniel Vychopeň (Karol), Tomáš Zálešák (Karol), Peter Koza (Karol), Dušan Šagát (Peter), Róbert Laurinec (Peter), Peter Weisman (Peter), Zdeněk Blažek (Gunár), Jozef Belan (Vartáš), Jozef Vaš (Drevák), Július Košírel (hájnik), Jozef Husár (pastier), Vladimír Zimmer (notár), Darina Markovičová (Gerschová), Zlatica Gillová (Haderpánová), Helena Remšíková (Tolkyho žena), Gejza Sedlák (mlynár), Kristína Dušeková (Eva Grebenová), Matej Čech (mlynárov syn), Jana Geišbergová [Jana Oľhová] (slúžka), Miluše Stojanová [Miluše Šplechtová] (Lída), Jozef Banyák (Marek), Markéta Čechová (mlynárkina dcéra), Jozef Hamráček (Paľko Švanda), Štefan Kožka (Vavro), Vladimír Kittler (Peter), Hana Gregorová (Julča), Július Mazanec (poslanec), František Gervai (poslanec), Štefan Píšša (poslanec), M. Novotná-Žabková (stará Marta), Andrej Vandlík (žandár), Arnošt Goldflam (Grunding), Viliam Ivanič (Zupák), Angela Jakubisová (Tolkyho žena), Anton Januš (kočiš Imro), Peter Lejko (tajný), Ivan Matulík (tajný), Ladislav Poštár (tajný), Ferenc Lengyel (Csornák), Lotár Radványi (lekár), Ernest Šmigura (dôstojník), Anton Živčic (vojak), Alexander Bada (žandár), Milan Čech (mlynárkin brat), Vladimír Černý (murár), Andrej Hryc (murár), Ivan Friedl (šofér), Efrozína Gyermeková (Černohorka), Edita Gallová (Marika), Karel Habart (socialista), Jiří Kvasnička (socialista), Emil Horváth st. (železničiar), Daniel Králik (železničiar), Henrietta Kohoutová (Gabika), Bohumil Kostrec (sprievodca), Benjamín Michalský (žandár), František Plevka (žandár), Teodor Piovarči (funkcionár), Radan Rusev (filozof), Jiří Schmiedt (maliar), Nicol Zábrodská (Erika), Janette Jakubisková (dievča s lopatkou), Oľga Načiniaková (tanečnica), Viliam Načiniak (tanečník), Peter Paťák (tanečník), Sylvia Gonščáková (tanečnica), Daniela Matejková (tanečnica), Dušan Matejka (tanečník), Luboš Plešinger (tanečník), Jana Šinkorová (tanečnica), Ľubomír Kluka (tanečník), Libuša Kučerová (tanečnica), Mária Horváthová (tanečnica), Ján Bábi (tanečník), Margita Karsayová (tanečnica), František Katona (tanečník), Agáta Katonová (tanečnica), Ladislav Hajdu (tanečník), Ivan Bažalík (tanečník), Ján Kamenický (tanečník), Peter Hasák (tanečník), Ivana Kvačalová (tanečnica), Daniela Žáková (tanečnica), Jaroslav Chodelka (tanečník), Rudolf Valent (tanečník), Oľga Krajanová (tanečnica), Renáta Strelingerová (tanečnica), Verona Mihálová (tanečnica), Štefánia Zahatlanová (tanečnica), Imrich Szokolay (tanečník), Helena Szokolayová (tanečnica), Stanislav Starzl (tanečník), Juraj Tonkovič (tanečník), Jozef Kurucz (hudobník), Jozef Zelinka (hudobník), Oleg Latták (hudobník), Rudolf Biháry (rómsky hudobník), Gustav Mezzei (rómsky hudobník), Imrich Mezzei (rómsky hudobník), Mikuláš Mezzei (rómsky hudobník), Ladislav Vontszemü (rómsky hudobník)
  Jazyk
  slovenčina, čeština, nemčina, maďarčina
  Anotácia
  Sága murárskeho rodu Pichandovcov odohrávajúca sa prevažne na malej slovenskej dedine zachytáva časový úsek tridsiatich rokov (1887-1917). Prvá časť zachytáva život Martina Pichandu v časoch rozvoja murárskeho remesla, v druhej časti sa do popredia dostáva jeho syn Samo, žijúci v období vyostrujúcej sa spoločensko-politickej krízy, ktorá napokon vyústila do 1. svetovej vojny. Filmová adaptácia rovnomenného románu Petra Jaroša.
  A family saga situated mainly in a small Slovak village covering a period of thirty years (1887- 1917).Part One concerns the life of Martin Pichanda in the times of the development of the masonry craft. Part Two focuses on his son Samo, living in the atmosphere of the deepening social and political depression that finally led into WW I.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  západonemecké hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  prvá svetová vojna, 1914 - 1918
  včely
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  rodinné ságy
  filmy bez prekladu cudzojazyčných dialógov (bez podtitulkov)
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava-okolie (Slovensko)
  Liptov (Slovensko : región)
  Orava (Slovensko : región)
  Spiš (Slovensko : región)
  Lednice (Česko)
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Zuberec (Slovensko) - skanzen
  Hybe (Slovensko)
  Hubice (Slovensko)
  Buchlovice (Česko)
  Martin (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19810914
  technický scenár schválený dňa 19811228
  zaradenie do výroby dňa 19820104
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19820507 (výrobný plán) výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19820810, 19830531 (rozpočet)
  rozpočet v sume 15.455.883, - Kčs, v tom zisková prirážka 2.318.032, - Kčs
  prvý filmovací deň 19820507
  posledný filmovací deň 19830322
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19830810
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19830812
  Poznámky
  Ocenenie: Cena Zväzu slovenských spisovateľov za rok 1979 Petrovi Jarošovi za román Tisícročná včela (udelená v roku 1980)
  Ocenenie: Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda Petrovi Jarošovi za román Tisícročná včela (udelená v roku 1981)
  Ocenenie: La Fenice del Cinema (cena poroty Kultúrneho strediska mesta Benátky) za výtvarnú stránku diela a najlepšiu kameru - 40. medzinárodný filmový festival Benátky 1983 / 40. mostra del Cinema di Venezia 1983
  Ocenenie: Tretie miesto v ankete FK Česká Lípa Film 1983 (udelené v roku 1984) K
  Ocenenie: Hlavná cena Konfederácie španielskych filmových klubov - 4. medzinárodný filmový festival Sevilla 1983 (Španielsko)
  Ocenenie: Najlepší film zo slovenských filmov výrobného roku 1983 v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ (udelené v roku 1983)
  Ocenenie: Prémia za pozoruhodné výkony v 2. polroku 1983 v kategórii filmová tvorba – hraný film Jozefovi Paštékovi za dramaturgiu (udelené výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1984)
  Ocenenie: Cena Paľa Bielika za filmovú tvorbu roku 1983 a Pamätná medaila SLF Štefanovi Kvietikovi "za postavu Sama Pichandu" (udelená ZSDU a výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1984)
  Ocenenie: Cena Zväzu československých dramatických umelcov kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe, menovite filmov Pomocník, Kosenie Jastrabej lúky, Otec, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Tisícročná včela, Zrelá mladosť a Mŕtvi učia živých. Tieto významné diela obohatili našu filmovú tvorbu a úspešne reprezentovali československú kinematografiu doma i v zahraničí (cena udelená na - 22. festivale českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984
  Ocenenie: Cena kritiky '83 udelená Klubom filmových redaktorov pri ZČSN slovenskému filmu Tisícročná včela (réžia Juraj Jakubiska) - 35. filmový festival pracujúcich - leto 1984
  Ocenenie: Hlavná cena Ledňáček (cena udelená celej kolekcii predvedených filmov) - Festival českých a slovenských filmov Finále Plzeň 1990

  Vo filme sa hovorí slovensky, česky, nemecky a maďarsky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  V záverečných titulkoch uvedené: Film vyrobili Slovenský film Koliba Bratislava v koprodukcii BETA-FILM München s jeho CO-partnermi Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 1 hod. 20 min. 30 sek.
  Dĺžka použitej ľudovej hudby: 12 min. 57 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 4 min. 14 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The millennial bee [eng]
  preklad názvu: Tysiącletnia pszczoła [pol]
  preklad názvu: Túkstošgadígá bite [lav]
  preklad názvu: L'ape millenaria [ita]
  preklad názvu: La abeja de mil aňos [spa]
  preklad názvu: L'abeille millénaire [fre]
  preklad názvu: Tysjačeletnjaja pčela [rus]
  preklad názvu: Die tausendjährige Biene [ger]
  Názov diela (heslo)
  Tisícročná včela [film] (1983) - (kinoverzia)
  Štáb
  Réžia: Juraj Jakubisko
  Autor literárnej predlohy: Peter Jaroš
  Scenár: Peter Jaroš; Juraj Jakubisko
  Dialógy: Jozef Paštéka
  Kamera: Stanislav Doršic
  Hudba: Petr Hapka
  Dramaturgia: Jozef Paštéka
  Architekt: Miloš Kalina
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Patrik Pašš; Judita Fatulová
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Viliam Čánky
  Pomocná réžia: Michal Ruttkay
  Asistenti réžie: Mikuláš Ricotti, ml.; Jana Uherová
  Spolupráca na kamere: Ján Piroh
  Asistenti kamery: Ladislav Gažo; Petr Dušek
  Výtvarná spolupráca: Igor Ševčík
  Asistent architekta: Sylvia Masárová
  Vedúci výpravy: Viliam Paušek
  Vedúci kostymér: Zdenka Bočánková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Viliam Richter; Marian Dalkovič; Jozef Hacaj, st.
  Asistent výroby: Zuzana Ricottiová
  Skript: Magdaléna Fauthová
  Spolupracovali: Ján Piaček; Milan Bezák
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Petr Hapka; Filmový symfonický orchestr
     Dirigent: Mario Klemens
  Účinkujúci – odkazy
  Štefan Kvietik | Samo Pichanda
  Jozef Kroner | Martin Pichanda
  Michal Dočolomanský | Valent Pichanda
  Ivana Valešová | Mária
  Eva Jakoubková | Kristína
  Jana Janovská | Ružena
  Štefan Šafárik | Anosta
  Pavol Mikulík | Julo Mitron
  Milan Kiš | holič Dropa
  Igor Čillík | Švanda
  Ivan Drozdy | Greben
  Zuzana Bydžovská | Stázka
  Zdeněk Dušek | Oškara
  Andrej Rudavský | Ondro Mitron
  Jiří Císler | Belányi Pál
  Jana Riháková | Hanka
  Barbora Štěpánová | Hermína
  Hugo Kaminský | Haderpán
  Jana Březinová | Matilda
  Štefan Mišovic | Náder
  Katarína Zacharová | Marta-Silvana
  Vojtech Várady | Bíro Tolky
  Václav Šimice | mladý Náder
  Martin Peterich | Srok
  Pavla Severinová | stará Dudačová
  Vladimír Kostovič | starý Dudač
  Samuel Adamčík | Orfanides
  Jiří Klepl | Matula
  Hana Lančíková | Želka
  Mátyás Dráfi | Károly
  Václav Baur | poštár
  Augustín Kubán | Gagoš
  František Kovár | Kreptúch
  Viliam Polónyi | Gersch
  Ján Mildner | Mrázik
  Štefan Figura | Domanec
  Jaromír Kučera | generál
  Jana Čechová | mlynárova žena
  Jozef Mokoš | Rumler
  Ivan Rumanovský | Kreps
  Svatopluk Mohapl | Karol
  Peter Maťo | Paľo
  Peter Kočiš | Samko
  Roman Žačka | Samko
  Miroslav Maron | Samko
  Tomáš Horváth | Samko
  Marek Matloch | Samko
  Branislav Uherek | Janko
  Andrej Buday | Janko
  Natália Hasprová | Eva Grebenová
  Darina Maťašová | Eva Grebenová
  Michal Dlouhý | Karol
  Jozef Jakubec | Karol
  Daniel Vychopeň | Karol
  Tomáš Zálešák | Karol
  Peter Koza | Karol
  Dušan Šagát | Peter
  Róbert Laurinec | Peter
  Peter Weisman | Peter
  Zdeněk Blažek | Gunár
  Jozef Belan | Vartáš
  Jozef Vaš | Drevák
  Július Košírel | hájnik
  Jozef Husár | pastier
  Vladimír Zimmer | notár
  Darina Markovičová | Gerschová
  Zlatica Gillová | Haderpánová
  Helena Remšíková | Tolkyho žena
  Gejza Sedlák | mlynár
  Kristína Dušeková | Eva Grebenová
  Matej Čech | mlynárov syn
  Jana Oľhová | slúžka
  Miluše Šplechtová | Lída
  Jozef Banyák | Marek
  Markéta Čechová | mlynárkina dcéra
  Jozef Hamráček | Paľko Švanda
  Štefan Kožka | Vavro
  Vladimír Kittler | Peter
  Hana Gregorová | Julča
  Július Mazanec | poslanec
  František Gervai | poslanec
  Štefan Píšša | poslanec
  M. Novotná-Žabková | stará Marta
  Andrej Vandlík | žandár
  Arnošt Goldflam | Grunding
  Viliam Ivanič | Zupák
  Angela Jakubisová | Tolkyho žena
  Anton Januš | kočiš Imro
  Peter Lejko | tajný
  Ivan Matulík | tajný
  Ladislav Poštár | tajný
  Ferenc Lengyel | Csornák
  Lotár Radványi | lekár
  Ernest Šmigura | dôstojník
  Anton Živčic | vojak
  Alexander Bada | žandár
  Milan Čech | mlynárkin brat
  Vladimír Černý | murár
  Andrej Hryc | murár
  Ivan Friedl | šofér
  Efrozína Gyermeková | Černohorka
  Edita Gallová | Marika
  Karel Habart | socialista
  Jiří Kvasnička | socialista
  Emil Jozef Horváth, st. | železničiar
  Daniel Králik | železničiar
  Henrietta Kohoutová | Gabika
  Bohumil Kostrec | sprievodca
  Benjamín Michalský | žandár
  František Plevka | žandár
  Teodor Piovarči | funkcionár
  Radan Rusev | filozof
  Jiří Schmiedt | maliar
  Nicol Zábrodská | Erika
  Janette Jakubisková | dievča s lopatkou
  Oľga Načiniaková | tanečnica
  Viliam Načiniak | tanečník
  Peter Paťák | tanečník
  Sylvia Gonščáková | tanečnica
  Daniela Matejková | tanečnica
  Dušan Matejka | tanečník
  Ľuboš Plešinger | tanečník
  Jana Šinkorová | tanečnica
  Ľubomír Kluka | tanečník
  Libuša Kučerová | tanečnica
  Mária Horváthová | tanečnica
  Ján Bábi | tanečník
  Margita Karsayová | tanečnica
  František Katona | tanečník
  Agáta Katonová | tanečnica
  Ladislav Hajdu | tanečník
  Ivan Bažalík | tanečník
  Ján Kamenický | tanečník
  Peter Hasák | tanečník
  Ivana Kvačalová | tanečnica
  Daniela Žáková | tanečnica
  Jaroslav Chodelka | tanečník
  Rudolf Valent | tanečník
  Oľga Krajanová | tanečnica
  Renáta Strelingerová | tanečnica
  Verona Mihálová | tanečnica
  Štefánia Zahatlanová | tanečnica
  Imrich Szokolay | tanečník
  Stanislav Starzl | tanečník
  Juraj Tonkovič | tanečník
  Jozef Kurucz | hudobník
  Jozef Zelinka | hudobník
  Oleg Latták | hudobník
  Rudolf Biháry | rómsky hudobník
  Gustav Mezzei | rómsky hudobník
  Imrich Mezzei | rómsky hudobník
  Mikuláš Mezzei | rómsky hudobník
  Ladislav Vontszemü | rómsky hudobník
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.20.10.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Tisícročná včela

  Heslo

  Tisícročná včela [film] (1983) - (kinoverzia)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (7) - dokumentárny film
  (4) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (3) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (2) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (4) - distribučné fotografie
  (3) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (1) - kalendáre nástenné
  (8) - filmové plagáty
  (4) - plagáty podujatia
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (1) - gramofónové platne
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (12) - dok. zložka (podujatia)
  (2) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (6) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (91) - články
  (10) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (1) - filmové kópie (nekompletné)
  (30) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.