Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Kodaj, Dušan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1978
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (88 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Dušan Kodaj; námet, scenár, Jozef Repko; kamera, Vladimír Ješina; hudba, dirigent, Ali Brezovský ; I. tvorivá skupina Štefana Sokola ; dramaturgia, Zuzana Suchánová ; architekt, Ivan Kot ; návrhy kostýmov, Naďa Šimunová ; umelecká maskérka, Emília Bobeková ; strih, Eduard Klenovský ; zvuk, Milan Strojný ; vedúci výroby, Alexej Artim ; druhý režisér, Adolf Lachkovič ; prvý asistent kamery, Fridrich Urban ; triky, Robert Hardonyi ; nahral, VV-systém ; texty piesní, Kamil Peteraj ; choreografia, Elena Záhoráková ; spev, Marika Gombitová, Miroslav Žbirka, Zora Kolínska, Magda Medveďová, Peter Hečko, Milan Markovič, vokálna skupina Bezinky ; výprava, Viliam Paušek ; vedúca kostymérka, Anna Liďáková ; zástupca vedúceho výroby, František Dostál ; skript, Eva Bitvaiová ; vedenie rekvizít a trikové prevedenie, Pavel Dolinský, Štefan Kulhánek, Emil Lacko, Judita Predmerská, Jozef Skovay, Emília Tomanová
  Účinkujúci
  herci: Alena Michalidesová (Mira), Ivan Gajdoš (Rudo Remeň), Darina Chmúrová (Andrea), Oldo Hlaváček ml. (Christofer Stolárik), Sylvia Mikulcová (Sylvia), Hana Letková [Hana Gajdošová] (Jana), Oliver Letko (Miloško), Ľuboš Rek (Peter Pucinko), Peter Stanček (Kamil), Peter Staník (Dukáč), Miriam Švorčíková (Alena), Ľudmila Mandžárová (Viera), Zora Kolínska (Stoláriková), Ivan Krivosudský (Cosínus), Katarína Faltusová (Hana), Miroslava Kovářová (Zuzana), Mária Paliatková (Gita), Vladimír Valent (Jozef), Július Satinský (Pucinko st.), Ivan Krajíček (Remeň st.), Olívia Binderová (riaditeľka), Soňa Hašková (Kata), Hilda Michalíková (Malovcová), Igor Čillík (tréner), Helena Hazuchová (profesorka), Hana Kovalová (profesorka), Eva Szalayová (profesorka), Ján Kramár (profesor), Gabriela Vašeková (profesorka), Rudolf Velický (Magál), Ludvik Kroner (vrátnik), Kamil Peteraj (murársky majster), Teodor Piovarči (Javor), Michal Adamec (vážený starec), Jozef Belan (vážený starec), Július Tunčík (vážený starec), Dano Živojnovič (vážený starec), Viera Radványiová (lekárka), František Desset (rozhodca), Ján Gubala (majiteľ záhrady), Zoltán Lenský (predavač), Vladimír Slosjar (režisér), Jozef Sucháň (režisér), Ján Géc (chlap), Katarína Hadrabová [Katarína Čillíková] (manekýnka), Pavol Králik (žiak), Roman Hlavatý (žiak), Darina Šuplatová (žiačka), Emília Kubrická (žiačka), Ondrej Lauko (žiak), Alena Anettová (žiačka), Igor Kunic (žiak), Jindra Holešinská (žiačka), Jana Močkořová (žiačka), Milan Majer (žiak), Helena Machová (žiačka), Anna Molnárová (žiačka), Marcel Mondočko (žiak), Vladimír Povoda (žiak), Pavol Harum (žiak), Jozef Kontra (žiak), Milan Šoltés (žiak), Marián Švajlen (žiak), Vladimír Višváder (žiak), Eva Dzúriková (žiačka), Magda Kollárová (dievčatko), Elena Kollárová (dievčatko), Ali Brezovský (hráč kvarteta), Dušan Kodaj (hráč kvarteta), Vladimír Valovič (hráč kvarteta), Vladimír Štefuca (hráč kvarteta a doktor Juráš)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Hudobná komédia o stredoškolákoch, o ich školských starostiach a radostiach, problémoch s rodičmi, prvých láskach, sklamaniach a ťažkostiach s obľúbeným basketbalom.
  It is a musical comedy about young students and their joys and sorrow, school, problems with parents, first romances and perplexities with their beloved basketball.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové muzikály
  hudobné komédie
  detské filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Trenčín (Slovensko)
  Trenčianske Teplice (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Trenčín (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19770623
  technický scenár schválený dňa 19770822
  zaradenie do výroby dňa 19770829
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19771031
  rozpočet v sume 6.834.778, - Kčs, v tom zisková prirážka: 1.010.902, - Kčs
  prvý filmovací deň 19770927
  posledný filmovací deň 19780214
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19780217
  film schválený z dvoch pásov dňa 19780428
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19780502
  premiéra 19780615 (Martin, otvorenie 29. FFP-leto 1978)
  Poznámky
  Ocenenie: Osobitná cena FFP Alimu Brezovskému a Kamilovi Peterajovi za hudobno-piesňovú zložku slovenského filmu Smoliari / Zvláštní cena FFP Alimu Brezovskému a Kamilu Peterajovi za hudebně písňovou složku slovenského filmu Smolaři - 29. filmový festival pracujúcich - leto 1978
  Ocenenie: Cena redakcie časopisu Ohník udelená detskou porotou filmu Smoliari režiséra Dušana Kodaja za moderne poňatí obraz života dnešnej mládeže s príťažlivou hudobnou zložkou / Cena redakce časopisu Ohník udělená dětskou porotou filmu Smoliari režiséra Dušana Kodaje za moderně pojatý snímek života dnešní mládeže s přítažlivou hudební složkou - 19. festival filmov pre deti Gottwaldov 1979 / 19. festival filmů pro děti Gottwaldov 1979

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 39 min. 46 sek.
  Variant názvu
  Naši smoliari 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Unlucky fellows [eng]
  preklad názvu: Pechesek [hun]
  preklad názvu: Smolaři [cze]
  Názov diela (heslo)
  Smoliari [film] (1978)
  Štáb
  Réžia: Dušan Kodaj
  Námet: Jozef Repko
  Scenár: Jozef Repko
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Ali Brezovský
  Dramaturgia: Zuzana Suchánová
  Architekt: Ivan Kot
  Návrhy kostýmov: Naďa Šimunová
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Eduard Klenovský
  Zvuk: Milan Strojný
  Vedúci výroby: Alexej Artim
  Druhý režisér: Adolf Lachkovič
  Prvý asistent kamery: Fridrich Urban
  Triky: Robert Hardonyi
  Choreografia: Elena Záhoráková-Molnárová
  Vedúci výpravy: Viliam Paušek
  Vedúci kostymér: Anna Liďáková
  Zástupca vedúceho výroby: František Dostál
  Skript: Eva Bitvaiová
  Vedenie rekvizít a trikové prevedenie: Pavel Dolinský; Štefan Kulhánek; Emil Lacko; Judita Predmerská; Jozef Skovay; Emília Tomanová
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Štefana Sokola
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Ali Brezovský
     Autor textov piesní: Kamil Peteraj
     Spev: Marika Gombitová; Miroslav Žbirka; Zora Kolínska; Magda Medveďová; Peter Hečko; Milan Markovič; Bezinky, vokálna skupina
     Hudbu nahral: VV systém
  Účinkujúci – odkazy
  Alena Michalidesová | Mira
  Ivan Gajdoš | Rudo Remeň
  Darina Chmúrová | Andrea
  Oldo Hlaváček, ml. | Christofer Stolárik
  Sylvia Mikulcová | Sylvia
  Hana Gajdošová | Jana
  Oliver Letko | Miloško
  Ľubomír Rek | Peter Pucinko
  Peter Stanček | Kamil
  Peter Staník | Dukáč
  Miriam Švorčíková | Alena
  Ľudmila Mandžárová | Viera
  Zora Kolínska | Stoláriková
  Ivan Krivosudský | Cosínus
  Katarína Faltusová | Hana
  Miroslava Kovářová | Zuzana
  Mária Paliatková | Gita
  Vladimír Valent | Jozef
  Július Satinský | Pucinko st.
  Ivan Krajíček | Remeň st.
  Olívia Binderová | riaditeľka
  Soňa Hašková | Kata
  Hilda Michalíková | Malovcová
  Igor Čillík | tréner
  Helena Hazuchová | profesorka
  Hana Kovalová | profesorka
  Eva Szalayová | profesorka
  Ján Kramár | profesor
  Gabriela Vašeková | profesorka
  Rudolf Velický | Magál
  Ľudovít Kroner | vrátnik
  Kamil Peteraj | murársky majster
  Teodor Piovarči | Javor
  Michal Adamec | vážený starec
  Jozef Belan | vážený starec
  Július Tunčík | vážený starec
  Daniel Živojnovič | vážený starec
  Viera Radványiová | lekárka
  František Desset | rozhodca
  Ján Gubala | majiteľ záhrady
  Zoltán Lenský | predavač
  Vladimír Slosjar | režisér
  Jozef Sucháň | režisér
  Ján Géc | chlap
  Katarína Čillíková | manekýnka
  Pavol Králik | žiak
  Roman Hlavatý | žiak
  Darina Šuplatová | žiačka
  Emília Kubrická | žiačka
  Ondrej Lauko | žiak
  Alena Anettová | žiačka
  Igor Kunic | žiak
  Jindra Holešinská | žiačka
  Jana Močkořová | žiačka
  Milan Majer | žiak
  Helena Machová | žiačka
  Anna Molnárová | žiačka
  Marcel Mondočko | žiak
  Vladimír Povoda | žiak
  Pavol Harum | žiak
  Jozef Kontra | žiak
  Milan Šoltés | žiak
  Marián Švajlen | žiak
  Vladimír Višváder | žiak
  Eva Dzúriková | žiačka
  Magda Kollárová | dievčatko
  Elena Kollárová | dievčatko
  Ali Brezovský | hráč kvarteta
  Dušan Kodaj | hráč kvarteta
  Vladimír Valovič | hráč kvarteta
  Vladimír Štefuca | hráč kvarteta a doktor Juráš
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.02.01.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Smoliari

  Heslo

  Smoliari [film] (1978)
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (4) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (4) - diapozitívy fotografií z filmu
  (6) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (1) - gramofónové platne
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (12) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (19) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza