Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Valent, Martin
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (78 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Martin Valent; námet, Martin Jaroš, Gabriela Biľaková, Stanislav Gurka; scenár, Martin Jaroš, Stanislav Gurka; kamera, Juraj Galvánek; hudba, dirigent, Peci Uherčík ; tvorivo-výrobná skupina Tatra Film, vedúci Jozef Heriban ; dramaturgia, Ľubica Hajková ; architekt, Stanislav Bánovský ; návrhy kostýmov, Ivan Hudák ; masky, Blažena Dollingerová ; strih, Roman Varga ; zvuk, Rafael Skurka, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; pomocný režisér, Ivo Tomeček ; druhý kameraman, Martin Gazík ; asistent kamery, Peter Nečas ; nahrala, skupina Revolver ; hudobná spolupráca, Ľubo Belák ; výprava, Stanislav Možný ; vedúca kostymérka, Zdenka Bočánková ; zástupcovia vedúceho výroby, Ivan Ruppeldt, Milan Gucman, Mária Strakáčová ; hlavný osvetľovač, Gustáv Čížek ; skript, Magdaléna Krázelová ; fotograf, Vladimír Vavrek ; spolupracovali, Vladimír Burianek, Miroslava Dobríková, Katarína Reháková, Stanislav Kocian, Darina Ivanická, Mária Miklášová, Mária Melušová, Peter Vojtech, Peter Balogh, Štefan Škoviera, Ján Gašparovič, Jozef Frno, Roland Kusebauch, Miroslav Mizera, Ján Martinec, Michaela Dömeová, Tomáš Berger, Štefan Czimmermann, Peter Bezúch, Katarína Dalkovičová, Alena Káčeríková
  Účinkujúci
  herci: Boris Bačík (Boris, nahovoril Martin Šebo), Marcela Rojíčková (Rika, nahovorila Katarína Brychtová), Barbora Bobuľová (Beáta), Dušan Szabó (Šaňo), Maroš Tvarožek (Miro), Henrich Platek (Milan), Juraj Lím (Ľubo), Marcel Ochránek (Bobo, nahovoril Richard Stanke), Pavol Pompa (Amerika, nahovoril Roman Luknár), Ica Némethová (Borisova matka, nahovorila Katarína Binderová), Mikuláš Laš (Borisov otec, nahovoril Július Vašek), Anton Bella (majster, nahovoril Vladimír Kostovič), Roman Pikaly (Pižo, nahovoril Igor Krempaský), Martin Turčan (Roman), Alfréd Aczel (July), Branislav Hakel (vekslák Martin), Dana Vojtechovská (Nataly), Jana Vojtechovská (Nicol), Jozef Longauer (robotník - lenivec), Mátyás Dráfi (starý robotník), Eva Dropová (Katka), Miriam Bezáková (Iveta), Martina Potěšilová (Tina), Viera Pavlíková (Beatina matka), Žaneta Vlašičová (Ľuba), Anna Petrécsová (Bobova matka), Anna Peschková (učnica), Darina Jakubčíková (učnica, nahovorila, Zuzana Frenglová), Bibiana Boháčiková (Edita), Ernest Šmigura (robotník Jano, nahovoril Ján Géc), Rudolf Lúčan (referent), Roberta Vörösová (prezliekajúca sa robotníčka), Viliam Daubner (starý policajt, nahovoril Lotár Radványi), Juraj Hraško (mladší policajt), Mikuláš Bugár (starý chlap so psom), Miroslav Pukalovič (svalovec, nahovoril Ivo Gogál), Pavol Stojka (tetovaný cigáň), Anna Blšťáková (Róza), Katarína Barančoková (znásilnená), Michaela Dömeová (sestrička), Ján Stojka (cigáň), Eva Vrbjaková (milenka), Miroslava Záhorová (predavačka), Monika Kaštánková (manekýnka), Julo Kapusta, Domino Pompa, Andrea Martiniová, Anna Baloghová, Peter Babjak [?] (Fredy)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Súdobý príbeh šestnásťročného učňa Borisa, ktorý prežíva obdobie prvých lások, ale i životných sklamaní. Ako pozorovateľ sa stane spoluúčastníkom znásilnenia mladého dievčaťa. Výčitky svedomia ho donútia zblížiť sa s ním a spoznať prostredie, v ktorom žije. To je úplne odlišné od životných podmienok jeho rodičov - invalidného otca a utrápenej matky, žijúcich v sociálne nie práve najvhodnejších podmienkach.
  A contemporary story of 16-years-old Boris,a student apprentice, who is going through a troublesome period - the period of experiencing the first romance and the first disappointments of his life. First as an on-looker, he becomes a part-taker in the act of rape of a young girl. The remorses of conscience later make him get closer to the girl and so he also learns about her family background, which is totally different from the life of his own parents. His handicapped father and distressful mother live in an unsatisfying social environment.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Krasňany (Bratislava, Slovensko) - kúpalisko Krasňany
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko) - Ondrejský cintorín, espresso pod Slavínom
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko) - Slovenské závody technického skla, Ústav kardiovaskulárnych chorôb, Mestský súd, Záhradnícka ulica, Hotel Forum
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19900507
  zaradenie do výroby dňa 19900619
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19900710
  rozpočet v sume 4,899.350, - Kčs, v tom zisková prirážka: 418.807, - Kčs
  prvý filmovací deň 19900716
  posledný filmovací deň 19900830
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19901009
  film schválený z dvoch pásov dňa 19901123
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19901130
  Poznámky
  Použitá archívna hudba: Johann Sebastian Bach (skladba Fantázia a fúga g-moll), skupina Slobodná Európa (skladba Globálna analýza), Ladislav Faktor (skladba Improvizácie), Adriena Bartošová a skupina Scat (skladba TEDDY).

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba Tatrafilm Bratislava - Koliba Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 18 min. 20 sek.
  Variant názvu
  Stabil mobil 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: R.S.C. [eng]
  Názov diela (heslo)
  R.S.C. [film] (1990)
  Štáb
  Réžia: Martin Valent
  Námet: Martin Jaroš; Gabriela Biľaková; Stanislav Gurka
  Scenár: Martin Jaroš; Stanislav Gurka
  Kamera: Juraj Galvánek
  Hudba: Peci Uherčík
  Dramaturgia: Ľubica Hajková
  Architekt: Stanislav Bánovský
  Návrhy kostýmov: Ivan Hudák
  Umelecký maskér: Beatrix Dollingerová
  Strih: Roman Varga
  Zvuk: Rafael Skurka; Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Pomocná réžia: Ivo Tomeček
  Druhý kameraman: Martin Gazík
  Asistent kamery: Peter Nečas
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Vedúci kostymér: Zdenka Bočánková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ivan Ruppeldt; Milan Gucman; Mária Strakáčová
  Hlavný osvetľovač: Gustáv Čížek
  Skript: Magdaléna Krázelová
  Fotograf: Vladimír Vavrek
  Spolupracovali: Vladimír Burianek; Miroslava Dobríková; Katarína Reháková; Stanislav Kocian; Darina Ivanická; Mária Miklášová; Mária Melušová; Peter Vojtech; Peter Balogh; Štefan Škoviera; Ján Gašparovič; Jozef Frno; Roland Kusebauch; Miroslav Mizera; Ján Martinec; Michaela Dömeová; Tomáš Berger; Štefan Czimmermann; Peter Bezúch; Katarína Dalkovičová; Alena Káčeríková
  Tvorivá skupina: Tvorivo-výrobná skupina Tatra Film, vedúci Jozef Heriban
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Peci Uherčík
     Hudobná spolupráca: Ľubomír Belák
     Hudbu nahral: Revolver, hudobná skupina
  Účinkujúci – odkazy
  Boris Bačík | Boris (hlas: Martin Šebo )
  Marcela Rojíčková | Rika (hlas: Katarína Brychtová )
  Barbora Bobuľová | Beata
  Dušan Szabó | Šaňo
  Maroš Tvarožek | Miro
  Henrich Platek | Milan
  Juraj Lím | Ľubo
  Marcel Ochránek | Bobo (hlas: Richard Stanke )
  Pavol Pompa | Amerika (hlas: Roman Luknár )
  Ica Némethová | Borisova matka (hlas: Katarína Binderová )
  Mikuláš Laš | Borisov otec (hlas: Július Vašek )
  Anton Bella | majster (hlas: Vladimír Kostovič )
  Roman Pikaly | Pižo (hlas: Igor Krempaský )
  Martin Turčan | Roman
  Alfréd Aczel | July
  Branislav Hakel | vekslák Martin
  Dana Vojtechovská | Nataly
  Jana Vojtechovská | Nicol
  Jozef Longauer | robotník - lenivec
  Mátyás Dráfi | starý robotník
  Eva Droppová | Katka
  Miriam Bezáková | Iveta
  Martina Potěšilová | Tina
  Viera Pavlíková | Beatina matka
  Žaneta Vlašičová | Ľuba
  Anna Petrécsová | Bobova matka
  Anna Peschková | učnica
  Darina Jakubčíková | učnica (hlas: Zuzana Frenglová )
  Bibiana Boháčiková | Edita
  Ernest Šmigura | robotník Jano (hlas: Ján Géc )
  Rudolf Lúčan | referent
  Roberta Vörösová | prezliekajúca sa robotníčka
  Viliam Daubner | starý policajt (hlas: Lotár Radványi )
  Juraj Hraško | mladší policajt
  Mikuláš Bugár | starý chlap so psom
  Miroslav Pukalovič | svalovec (hlas: Ivo Gogál )
  Pavol Stojka | tetovaný cigáň
  Anna Blšťáková | Róza
  Katarína Barančoková | znásilnená
  Michaela Dömeová | sestrička
  Ján Stojka | cigáň
  Eva Vrbjaková | milenka
  Miroslava Záhorová | predavačka
  Monika Kaštánková | manekýnka
  Julo Kapusta
  Domino Pompa
  Andrea Martiniová
  Anna Baloghová
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.12.10.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  R.S.C.

  Heslo

  R.S.C. [film] (1990)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (5) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (10) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (12) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.