Slovenská filmová databáza
 1. Na konci diaľnice

  Réžia
  Zeman, Ján
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1982
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (87 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Ján Zeman; námet, scenár, Ľudovít Filan; kamera, Ján Ďuriš; hudba, dirigent, Svetozár Štúr ; I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš ; dramaturgia, Štefan Martin Sokol ; architekt, Miloš Kalina ; návrhy kostýmov, Mona Hafsahl ; umelecký maskér, Marta Doktorová ; strih, Judita Fatulová ; zvuk, Csaba Török ; vedúci výroby, Alexej Artim ; pomocná réžia, Ján Ivančo, Gabriela Chrenová ; druhý kameraman, Zoltán Weigl ; asistent kamery, Ján Bronček ; nahral, Štúdiový orchester ; text piesne, Ľubomír Feldek ; spev, Zora Kolínska ; asistentka architekta, Sylvia Masárová ; výprava, Bohuš Pokorný ; kostýmy, Anna Liďáková ; zástupcovia vedúceho výroby, Juraj Levius, Mária Strakáčová ; asistent výroby, Peter Horváth ; skript, Elena Trizuljaková ; odborná spolupráca, Ladislav Búci, Ondrej Polomský
  Účinkujúci
  herci: Pavel Nový (Ing. Peter Klimo), Marie Málková (Lída Molnárová), Marián Geišberg (Cyro Horák), František Velecký (Ing. Turanský), Martina Gasparovičová (Zuzka), Boris Farkaš (Tibor), Jozef Longauer (Rohál), Ivan Palúch (Igor), Anton Januš (riaditeľ Lukeš), Štefan Halás (Sitár), Zuzana Tlučková (Micka), Anton Šulík (Valovič), Vladimír Bartoň (Malík), Jozef Husár (Polák a Lorant), Ondrej Cibák (tréner Bučko), Ivan Cibák (vodák Kamil), Dušan Pašiak (žeriavnik Maráky), Peter Mráz (vodák Vinco), Vladimír Chrapčiak (vodák Karol), Juraj Uhrík (vodák Milan), Karel Steigerwald (Belák), Zdeněk Mucha (člen delegácie), Peter Cibák (bitkár), Peter Lejko (zástupca podniku), Igor Šabek (zástupca podniku), Jaroslav Trón (zástupca podniku), František Vaneček (zástupca podniku), František Vodička-Olšovský (člen delegácie ministra dopravy), Anton Trón (otec Micky), Ján Mildner (vrátnik)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Spoločensko-psychologický príbeh odohrávajúci sa na stavbe diaľničného mosta. Hrdinom je mladý, ctižiadostivý inžinier, ktorého vzťah k staršej kolegyni je poznamenaný karierizmom a sebeckosťou. Konflikty medzi nimi presahujú rámec osobných vzťahov a narúšajú prácu celého kolektívu.
  A psychological story set at a highway bridge construction site. The main character is a young ambitious engineer whose relationship to his older woman colleague is marked by his careerism and selfishness. The conflicts between them go beyond mutual personal issues and disrupt the work of the company.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Liptovský Ján (Slovensko)
  Liptovský Mikuláš (Slovensko)
  Podtureň (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19820728
  technický scenár schválený dňa 19820826
  zaradenie do výroby dňa 19820827
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19821012
  rozpočet v sume 4.007.008, . Kčs, v tom zisková prirážka: 695.220, - Kčs
  prvý filmovací deň 19820904
  posledný filmovací deň 19820902
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19821120
  film schválený z dvoch pásov dňa 19821220
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19821227
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19821228
  premiéra 19830505 (Filmový klub, Bratislava)
  Poznámky
  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba Bratislava - Koliba nositeľka Radu práce spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 26 min. 54 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 1 min. 34 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: At the end of the highway [eng]
  preklad názvu: A müút végen [hun]
  Názov diela (heslo)
  Na konci diaľnice [film] (1982)
  Štáb
  Réžia: Ján Zeman
  Námet: Ľudovít Filan
  Scenár: Ľudovít Filan
  Kamera: Ján Ďuriš
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Štefan Martin Sokol
  Architekt: Miloš Kalina
  Návrhy kostýmov: Mona Hafsahl
  Umelecký maskér: Marta Doktorová
  Strih: Judita Fatulová
  Zvuk: Csaba Török
  Vedúci výroby: Alexej Artim
  Pomocná réžia: Ján Ivančo; Gabriela Chrenová
  Druhý kameraman: Zoltán Weigl
  Asistent kamery: Ján Bronček
  Asistent architekta: Sylvia Masárová
  Vedúci výpravy: Bohuš Pokorný
  Kostymér: Anna Liďáková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Juraj Levius; Mária Strakáčová
  Asistent výroby: Peter Horváth
  Skript: Elena Trizuljaková
  Odborná spolupráca: Ladislav Búci; Ondrej Polomský
  Tvorivá skupina: I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Svetozár Štúr
     Autor textu piesne: Ľubomír Feldek
     Spev: Zora Kolínska
     Hudbu nahral: Štúdiový orchester
  Účinkujúci – odkazy
  Pavel Nový | Ing. Peter Klimo
  Marie Málková | Lída Molnárová
  Marián Geišberg | Cyro Horák
  František Velecký | Ing. Turanský
  Martina Gasparovičová | Zuzka
  Boris Farkaš | Tibor
  Jozef Longauer | Rohál
  Ivan Palúch | Igor
  Anton Januš | riaditeľ Lukeš
  Štefan Halás | Sitár
  Zuzana Tlučková | Micka
  Anton Šulík | Valovič
  Vladimír Bartoň | Malík
  Jozef Husár | Polák
  Ondrej Cibák | tréner Bučko
  Ivan Cibák | vodák Kamil
  Peter Mráz | vodák Vinco
  Vladimír Chrapčiak | vodák Karol
  Juraj Uhrík | vodák Milan
  Dušan Pašiak | žeriavnik Maráky
  Karel Steigerwald | Belák
  Zdeněk Mucha | člen delegácie
  Peter Cibák | bitkár
  Peter Lejko | zástupca podniku
  Igor Šabek | zástupca podniku
  Jaroslav Trón | zástupca podniku
  František Vaneček | zástupca podniku
  František Vodička-Olšovský | člen delegácie ministra dopravy
  Anton Trón | otec Micky
  Ján Mildner | vrátnik
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.25.03.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Na konci diaľnice

  Heslo

  Na konci diaľnice [film] (1982)
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (4) - distribučné fotografie
  (1) - fotografie z filmu
  (2) - diapozitívy fotografií z filmu
  (8) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (14) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza