Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Solan, Peter; Žáček František
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1956
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (95 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Peter Solan, František Žáček; námet, Peter Karvaš (poviedky Smutný káder, Typický prípad, Veľkorysá kampaň z knihy satír Čert nespí); scenár, Maximilián Nitra, Jozef Alexander Tallo, František Žáček; literárna spolupráca, Peter Karvaš; kamera, Vladimír Ješina; hudba, Milan Novák ; III. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej ; dramaturgia, Monika Gajdošová, Roman Kaliský ; architekt, Ivan Vaníček ; kostýmy, Anna Liďáková ; umeleckí maskéri, Mária Pohánková, Michal Jurkovič ; strih, Bedřich Voděrka ; zvuk, Rudolf Pavlíček ; vedúci výroby, Gejza Maráky ; asistent réžie, Jozef Režucha ; asistent kamery, Vincent Rosinec ; trikový kameraman, Milan Peťovský ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; asistent architekta, Gabriela Girášková [Gabriela Jurechová] ; výprava, Jozef Suchý ; druhá kostymérka, Agneša Klasová ; asistent strihu, Margita Tomášková ; asistent zvuku, Ondrej Polomský ; asistenti výroby, Darina Vichtová, Emil Bandík ; rekvizity, Mikuláš Vida ; skript, Alžbeta Domastová ; hlavný osvetľovač, Drahomír Novotný ; fotograf, Milan Kordoš ; klapka, Ružena Guttová ; spolupracovali, Vladimír Klokoč, Radomír Kirsch, Alexander Zeman, Michal Kukumberg, Tibor Podhorec
  Účinkujúci
  rozprávač: František Dibarbora
  herci: V rámci komisie - Bohuš Králik (predseda komisie), Jozef Kroner (porotca), Jozef Sodoma (porotca), Branislav Koreň (porotca), Oľga Vronská (porotkyňa), Ivan Krivosudský (autor filmu Cyril Kvasnička), Smutný káder - Bohuš Králik (prednosta), Jozef Kroner (kádrovník), Jozef Sodoma (predseda ČSM Ivanič), Branislav Koreň (účtovník Homola), Oľga Vronská (účtovníčka Pipulková), Ivan Krivosudský (účtovník Cyril Kvasnička), Adam Matejka (ujo Kolenička), Eva Bartovičová (Milka), Eugen Senaj (účtovník Králik), Zdeněk Říha (účtovník), František Dibarbora (rozprávač), Typický prípad - Bohuš Králik (šéfredaktor), Jozef Kroner (úradník Merinda), Jozef Sodoma (redaktor Štrich), Branislav Koreň (úradník Bučko), Oľga Vronská (mzdová účtovníčka - stará panna), Ivan Krivosudský (mzdový účtovník Cyril Kvasnička), Eva Krížiková (Olinka), Eugen Senaj (účtovník Králik), Ondrej Jariabek (mzdový účtovník Bázlik), Ivan Mistrík (mzdový účtovník), Vladimír Zimmer (mzdový účtovník Kríž), Jarmila Menšíková (žena v učtárni), Štefan Figura (kádrovník), Zdena Gruberová (úradníčka), Juraj Paška (úradník), Emil Horváth st. (finančný účtovník), Viliam Polónyi (mzdový účtovník), Josef Křepela (mzdový účtovník), Karol Skovay (úradník Štróbl), Erika Markovičová [Erika Bauerová] (pisárka), Veľkorysá kampaň - Bohuš Králik (riaditeľ Jozef Puc), Jozef Kroner (inžinier Martvoň), Jozef Sodoma (Zurvalčík), Branislav Koreň (Srieň), Oľga Vronská (sekretárka Antošíková), Ivan Krivosudský (pomocný skladník Cyril Kvasnička), Eva Bartovičová (Milka), František Kabrheľ (zástupca riaditeľa Gusto Kurina), Július Bulla (povereník), Alojz Kramár (robotník Klušťák), Július Vašek (kultúrno-zábavný referent Kolár), Jozef Krčmárik (šofér riaditeľa Puca), Ema Kováčová (sekretárka riaditeľa Jozefa Puca), František Hudek (muž na schôdzi), Štefan Benek (robotník),
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Satirický poviedkový film - obhajoba práva na súkromný smútok, kritika propagandistických lží uverejňovaných v novinách a kritika alkoholizmu na pracovisku. Všetky poviedky rámcuje priebeh zasadnutia fiktívnej komisie, ktorá hodnotí dostatočnú kritickosť predloženého filmu. Filmová adaptácia poviedok Petra Karvaša Smutný káder, Typický prípad, Veľkorysá kampaň z knihy satír Čert nespí.
  A satiric film based on short stories defenting the right for individual sorrow, criticising untrue propaganda articles published in newspapers and alcoholism at work. The setting of all the stories is a fictitious committee meeting evaluating the criticism level of each of the presented films.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  alkoholizmus
  cenzúra
  aktívy a schôdze
  kinosály
  zamilované páry
  láska
  úradníci
  nešťastní muži
  fajčenie cigariet
  telefonovanie
  trezory
  hranie šachu
  pivnice
  závodné jedálne
  hromadné odchody z práce
  predavačky kvetín
  deti hrajúce futbal
  obchodné výklady
  ľudia stojaci v rade na lístky
  šmýkanie sa po zábradlí
  špehovanie
  umyvárne
  bozky
  maľovanie ženských pier
  písanie na písacom stroji
  sekretárky
  novinári a novinárky
  redakcie časopisov a novín
  bytová politika
  podplácanie úradníkov
  behanie po schodoch
  pečiatkovanie
  klebetenie
  archívy
  mačky
  diktovanie textu
  podávanie rúk
  pitie alkoholických nápojov
  boj proti alkoholizmu
  alkohol na pracovisku
  Tatra (osobné automobily)
  otváranie šampanského
  schovávanie fliaš od alkoholu
  hádky medzi mužom a ženou
  vylievanie alkoholu
  dochádzkové hodiny
  opilci
  spev ľudových piesní
  konzervovanie ovocia a zeleniny
  prípitky
  lichotenie nadriadeným
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  poviedkové filmy
  satiry
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19560607 (námet, poviedka, literárny scenár)
  technický scenár schválený dňa 19560806
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19560730 (generálny rozpočet vypracovaný) výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19560730 (generálny rozpočet schválený gremiálnou poradou) výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19560731 (generálny rozpočet schválený Povereníctvom kultúry)
  rozpočet v sume 2,200.583.40, - Kčs
  prvý filmovací deň 19560809 (v hale č. I. v ateliéroch na Kolibe)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19570102
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19570212
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19570213
  Prvá pracovná porada: 19560615
  Prvý stavací deň v hale č. I. v ateliéroch na Kolibe: 19560703
  Poznámky
  Začiatkom 50. rokov sa začali v československej literatúre rozvíjať odborné diskusie o prekonávaní schematizmu, potrebe umeleckej satiry a krátkych literárnych žánrov. Tieto diskusie vyvrcholili v novembri 1954 na Celoštátnej konferencii o satire v Prahe, na ktorej došlo k rehabilitácii základného znaku tohto žánru - kritického pohľadu na život jednotlivca či spoločnosti. Prvým výsledkom mierneho ideologického uvoľnenia v tejto oblasti na Slovensku bola satirická kniha poviedok Petra Karvaša Čert nespí [1954], ktorá sa stala námetom pre rovnomennú prvú slovenskú filmovú satiru. Film vznikol podľa poviedok Smutný káder a Typický prípad z literárneho cyklu Príbehy nenápadného mládenca a podľa poviedky Veľkorysá kampaň z cyklu Bezúhonné podobizne. Jednotlivé poviedky vo filme rámcuje priebeh zasadnutia fiktívnej schvaľovacej komisie, ktorá má za úlohu zhodnotiť, či je film dostatočne kritický a či zodpovedá vtedajším predpísaným trendom. Filmom Čert nespí v slovenskom dlhometrážnom hranom filme debutovali dvaja filmoví režiséri a jeden kameraman. Peter Solan - jeden z prvých slovenských absolventov FAMU v Prahe, filmový dramaturg František Žáček [v roku 1955 nakrútil stredometrážny hraný film Rohy] a kameraman Vladimíra Ješina. Hlavní hereckí predstavitelia [Bohuš Králik, Jozef Kroner, Jozef Sodoma, Branislav Koreň, Oľga Vronská] sa predstavili netradične každý v štyroch filmových úlohách. Veľkú hereckú príležitosť dostal vo filme herec Ivan Krivosudský - stvárnil postavu Cyrila Kvasničku, ktorá zjednocuje všetky poviedky. Film vtipne uvádzajú aj uzatvárajú animované titulky. Nakrúcalo sa v Bratislave a celkové náklady filmu dosiahli 2.200.583 Kčs. Z Karvašovej zbierky Čert nespí režisér Peter Solan neskôr sfilmoval aj ďalšiu poviedku Barnabáša Kosa vzostup pád pod názvom Prípad Barnabáš Kos [1964]. (autor: R. Šmatláková, 2010)

  Ukončená identifikácia hercov.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobil Československý štátny film Štúdio hraných filmov Tvorivá skupina M. Gajdošová, ateliéry Bratislava - Koliba a Laboratóriá Bratislava a Gottwaldov.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 21 min. (1260 sek.)
  Variant názvu
  V rámci diskusie 2
  Pre naše pekné oči 2
  Príbehy nenápadného mládenca 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The devil never sleeps [eng]
  preklad názvu: Diavolul nu doarme niciodată [rum]
  Názov diela (heslo)
  Čert nespí [film] (1956)
  Štáb
  Réžia: Peter Solan; František Žáček
  Autor literárnej predlohy: Peter Karvaš
  Scenár: Maximilián Nitra; Jozef Alexander Tallo; František Žáček
  Literárna spolupráca: Peter Karvaš
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Milan Novák
  Dramaturgia: Monika Gajdošová; Roman Kaliský
  Architekt: Ivan Vaníček
  Kostymér: Anna Liďáková
  Umeleckí maskéri: Mária Grandtnerová; Michal Jurkovič
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Rudolf Pavlíček
  Vedúci výroby: Gejza Maráky
  Asistent réžie: Jozef Režucha
  Asistent kamery: Vincent Rosinec
  Trikový kameraman: Milan Peťovský
  Asistent architekta: Gabriela Jurechová
  Vedúci výpravy: Jozef Suchý
  Druhá kostymérka: Agneša Klasová
  Asistent strihu: Margita Tomášková
  Asistent zvuku: Ondrej Polomský
  Asistenti výroby: Darina Vichtová; Emil Bandík
  Rekvizity: Mikuláš Vida
  Skript: Alžbeta Domastová
  Hlavný osvetľovač: Drahomír Novotný
  Fotograf: Milan Kordoš
  Klapka: Ružena Guttová
  Spolupracovali: Vladimír Klokoč; Radomír Kirsch; Alexander Zeman; Michal Kukumberg; Tibor Podhorec
  Tvorivá skupina: III. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  František Dibarbora | rozprávač (hlas) (poviedky Smutný káder, Veľkorysá kampaň)
  Bohuš Králik | predseda komisie (V rámci komisie), prednosta (poviedka Smutný káder), šéfredaktor (poviedka Typický prípad), riaditeľ Jozef Puc (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Jozef Kroner | porotca (V rámci komisie), kádrovník (poviedka Smutný káder), úradník Merinda (poviedka Typický prípad), inžinier Martvoň (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Jozef Sodoma | porotca (V rámci komisie), predseda ČSM Ivanič (poviedka Smutný káder), redaktor Štrich (poviedka Typický prípad), Zurvalčík (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Branislav Koreň | porotca (V rámci komisie), účtovník Homola (poviedka Smutný káder), úradník Bučko (poviedka Typický prípad), Srieň (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Oľga Vronská | porotkyňa (V rámci komisie), účtovníčka Pipulková (poviedka Smutný káder), mzdová účtovníčka - stará panna (poviedka Typický prípad), sekretárka Antošíková (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Ivan Krivosudský | autor filmu Cyril Kvasnička (V rámci komisie), účtovník Cyril Kvasnička (poviedka Smutný káder), mzdový účtovník Cyril Kvasnička (poviedka Typický prípad), pomocný skladník Cyril Kvasnička (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Adam Matejka | ujo Kolenička (poviedka Smutný káder)
  Eva Bartovičová | Milka (poviedky Smutný káder, Veľkorysá kampaň)
  Eugen Senaj | účtovník Králik (poviedka Smutný káder)
  Zdeněk Říha | účtovník (poviedka Smutný káder)
  Eva Krížiková | Olinka (poviedka Typický prípad)
  Ondrej Jariabek | mzdový účtovník Bázlik (poviedka Typický prípad)
  Ivan Mistrík | mzdový účtovník (poviedka Typický prípad)
  Vladimír Zimmer | mzdový účtovník Kríž (poviedka Typický prípad)
  Jarmila Menšíková | žena v učtárni (poviedka Typický prípad)
  Štefan Figura | kádrovník (poviedka Typický prípad)
  Zdena Gruberová | úradníčka (poviedka Typický prípad)
  Juraj Paška | úradník (poviedka Typický prípad)
  Emil Jozef Horváth, st. | finančný účtovník (poviedka Typický prípad)
  Viliam Polónyi | mzdový účtovník (poviedka Typický prípad)
  Josef Křepela | mzdový účtovník (poviedka Typický prípad)
  Karol Skovay | úradník Štróbl (poviedka Typický prípad)
  Erika Bauerová | pisárka (poviedka Typický prípad)
  František Kabrheľ | zástupca riaditeľa Gusto Kurina (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Július Bulla | povereník (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Alojz Kramár | robotník Klušťák (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Július Vašek | kultúrno-zábavný referent Kolár (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Jozef Krčmárik | šofér riaditeľa Puca (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Ema Kováčová | sekretárka riaditeľa Jozef Puca (poviedka Veľkorysá kampaň)
  František Hudek | muž na schôdzi (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Štefan Benek | robotník (poviedka Veľkorysá kampaň)
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.29.05.2023)
  Kategória
  hraný film
  Čert nespí

  Video

  Heslo

  Čert nespí [film] (1956)

  Externé odkazy

  Katalóg SFÚ
  (2) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (64) - fotografie z nakrúcania filmu
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (271) - fotografie z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - kalendáre nástenné
  (1) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (8) - literárne scenáre
  (3) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (6) - zmluvy (príprava filmu)
  (27) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (3) - technické scenáre
  (1) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - tlačové správy
  (1) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (78) - články
  (1) - čísla periodík
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.