Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Boj sa skončí zajtra

  Réžia
  Cikán, Miroslav
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1950
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (82 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Miroslav Cikán; námet, Vladimír Mináč (poviedka Prielom); scenár, Ivan Bukovčan, Vladimír Mináč; kamera, Karol Krška; hudba, Eugen Suchoň ; Tvorivý kolektív Františka Žáčka ; architekt, František Michališ ; návrhy kostýmov, Václav Suldovský ; umeleckí maskéri, Miloslav Koubek, Antonín Mužík ; strih, Antonín Zelenka ; zvuk, Július Jaššo, Jaroslav Plavec ; vedúci výroby, Miloslav Mastník, Vladimír Zimmer ; asistenti kamery, Jan Novák, Václav Richter ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Otakar Pařík ; asistent architekta, Anton Krajčovič ; asistenti výroby, Juraj Král, Karol Bakoš ; skript, Jana Babiková [Jana Kršková] ; umelecká spolupráca, Mikuláš Huba ; fotograf, Magdaléna Robinsonová ; spolupracovali, Antonín Drvota, Rudolf Hubík, Jozef Hallon, Ján Malý, Matej Krnáč, Mária Müllerová, Alžbeta Bujnová [Alžbeta Šablatúrová], Vincent Rosinec, Alojz Mäsiar, Jozef Škopek, Pavol Brenčič, Milan K. Némethy, M. Bezchleba
  Účinkujúci
  herci: Elo Romančík (Jakub), Vladimír Petruška (Hriňo), Jozef Šándor (Matej), Štefan Adamec (Chlapovič), Ľudovít Jakubóczy (Bágeľ), Mikuláš Huba (okresný tajomník KSČ Tokár), Andrej Bagar (poslanec Sociálno-demokratickej strany Drábek), Martin Gregor (staviteľ Antoš), Karol Skovay (poslanec Čepík), Ivan Lichard (generálny riaditeľ banky), Andrej Chmelko (policajný komisár Medzihradský), Ľudovít Ozábal (inžinier Kleinert), Jozef Čierny (dozorca Rabič), Gustáv Valach (Babjak), Gejza Slameň (Krheľ), Irena Bernátová (žena staviteľa Antoša), Ladislav Chudík (poslanec KSČ), Samuel Adamčík (Kršiak), Jozef Budský (poslanec KSČ Vodička), Ľudovít Galka (Andráš), Ján Koštial (účtovník), Gustáv Stadtrucker (notár), Rudolf Debnárik (Török), Beta Poničanová (sedliacka žena), Eva Kristínová (sedliacka žena), Štefan Petrák (predák), Anton Tihelka (redaktor), Štefan Winkler (staviteľ Frýd), Frída Bachletová (Chlapovičová), Arnošt Garlaty (redaktor), Branislav Koreň (direktor), Alexander Kautnik (správca), Zdeněk Říha (kapitalista), Viktor Blaho (staviteľ Babík), Eugen Senaj (exekútor), Karol Machata (robotník), Eduard Bindas (redaktor), Jozef Sodoma (robotník v krčme), Míla Beran (veliteľ četníkov), Mikuláš Franko (krčmár), Jozef Šikuta (starý robotník), František Dadej (inžinier), František Hudek (redaktor), Alojz Mäsiar (pokladník), Juraj Šebok (robotník), Jaroslav Vrzala (robotník), František Hrabovský (muž v krčme), Josef Kotapiš, Anton Dudáš, Albert Augustíny, Richard Alois Záhorský, Mária Pokorná, P. Halaša, J. Miljikovič, V. Caha
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dráma z histórie triednych bojov na Slovensku. Zložitý život robotníckej triedy v období medzivojnovej Československej republiky sa odohráva v časoch vrcholiacej hospodárskej krízy na pozadí udalostí roku 1932 na stavbe železničnej dráhy v úseku Červená skala - Margecany. Filmová adaptácia poviedky Vladimíra Mináča Prielom.
  A drama dealing with the historical events of the social class-struggle in Slovakia. The film depicts the tough life of the working class in the time of the economic crisis during the 1930s set in the background of the construction of the Červená skala - Margecany railway section.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  hospodárska kríza
  korupcia
  nezamestnanosť
  robotnícke štrajky
  konflikty medzi chudobnými a bohatými
  parlament
  poslanci a poslankyne
  zasadania parlamentu
  komunisti
  buržoázia
  hostiny
  kravské záprahy
  napájadlá pre zvieratá
  orba pôdy
  kravy
  plačúce deti
  vyplácanie miezd
  robotníci
  prepustenie z práce
  zvonice
  exekúcie
  husi
  osobné automobily
  huslisti a huslistky
  rómske kapely
  hra na husle
  spev ľudových piesní
  kartové hry
  cimbaly
  hra na cimbal
  opilci
  kameňolomy
  kopanie čakanmi
  hra na ústnej harmonike
  bitky medzi mužmi
  fajčenie cigár
  žandári
  telefonovanie
  dedinské krčmy
  kolísky
  parné lokomotívy
  železničné stanice
  nákladné automobily
  motocykle so sajdkou
  dediny
  streľba
  nabíjanie zbraní
  kone
  bitky so žandármi
  smrť zastrelením
  pošta
  strojvodcovia a strojvodkyne
  spev Internacionály
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  sociálne drámy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Červená Skala-Margecany (Slovensko : železničná trať)
  Filmové lokácie – exteriéry
  Margecany-okolie (Slovensko)
  Červená skala-okolie (Šumiac, Slovensko)
  Telgárt-okolie (Slovensko)
  Tisovec-okolie (Slovensko)
  Pohorelá (Slovensko)
  Pohorelská Maša (Pohorelá, Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19491201
  technický scenár schválený dňa 19500216
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19500502 (rozpočet vypracovaný), 19500511 (rozpočet schválený Ústredným riaditeľstvom), 19500519 (rozpočet schválený SS), 19510103 (doplnkový rozpočet schválený), 19510316 (druhý doplnkový rozpočet schválený Ústredným riaditeľstvom), 19510322 (druhý doplnkový rozpočet schválený Ministerstvom informácií)
  rozpočet v sume 16,996.491,40 Kčs (prvý rozpočet), 296.267, 30 Kčs (doplnkový rozpočet), 763.914 Kčs (druhý doplnkový rozpočet)
  započatie výrobných prác 19500225 (prvá pracovná porada), 19500328 (prvý stavací deň)
  prvý filmovací deň 19500405 (ateliér), 19500516 (exteriér)
  posledný filmovací deň 19510321 (ateliér), 19510404 (exteriér)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19501202
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19510122
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19510124 (film neschválený za účasti členov Ústrednej dramaturgie) 1. kombinovaná kópia schválená dňa 19510407 (záverečný zostrih filmu schválený za účasti členov Ústrednej dramaturgie)
  premiéra 19510519 (Bratislava, kino Hviezda)
  19510406 (vyhotovené dokrútky)
  19490630 (námet schválený Ústrednou dramaturgiou)
  19490930 (poviedka schválená Ústrednou dramaturgiou)
  Poznámky
  Film venovaný 30. výročiu vzniku Komunistickej strany Československa.
  Po úvodných titulkoch nasleduje text: Tento film je venovaný 30. výročiu vzniku Komunistickej strany Československa, jej bojom a víťazstvám, cez ktoré viedla pracujúci ľud k jeho radostnému dnešku.
  Ocenenie: Štátna cena II. stupňa s čestným titulom Laureát štátnej ceny za rok 1951 režisérovi Miroslavovi Cikánovi, Mikulášovi Hubovi ako umeleckému spolupracovníkovi a hercovi, kameramanovi Karolovi Krškovi, za hudbu Eugenovi Suchoňovi, hercom Elovi Romančíkovi a Vladimírovi Petruškovi (cena udelená v roku 1951)
  Ocenenie: Čestné uznání Eugenu Suchoňovi za hudbu k filmu Boj sa skončí zajtra – 6. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1951
  Film bol uvedený v nemeckej jazykovej verzii v kinodistribúcii v NDR pod názvom Dem Morgen entgegen, dátum premiéry: 28.3.1952.
  Film bol uvedený v poľskej kinodistribúcii v roku 1952 pod názvom: Bój skończy się jutro.

  Ukončená identifikácia hercov. Vo filme neboli identifikovaní herci uvedení v titulkoch: Josef Kotapiš, Anton Dudáš, Albert Augustíny, Richard Alois Záhorský, Mária Pokorná, P. Halaša, J. Miljikovič, V. Caha. Podľa hereckých kariet vo filme hrali aj Jozef Rajninec, Václav Slávik a Ján Kákoni.

  Na filmovom negatíve a filmových kópiách je uvedený hlavný názov Hrdinové z Telgártu (graficky zvýraznený) a ako podnázov Boj sa skončí zajtra. Listinné materiály uvádzajú názov Boj sa skončí zajtra.

  24.01.1951 nebola schválená 1. kombinovaná kópia, po vyhotovení dokrútok 06.04.1951 bol film schválený 07.04.1951.

  Na filmovej kópii je uvedený rok výroby 1950, listinné materiály uvádzajú rok 1951.
  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobil Československý štátny film Slovenská výroba, ateliéry a laboratóriá Bratislava - Praha.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 58 min. 30 sek. (3510 sek.)
  Variant názvu
  Prielom 2
  Hrdinové z Telgártu - Boj sa skončí zajtra
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The fight will end tomorrow [eng]
  preklad názvu: Morgen hat der Kampf ein Ende [ger]
  preklad názvu: Dem Morgen entgegen [ger]
  preklad názvu: Борьба закончится завтра [rus]
  preklad názvu: Borba zakončitsia zavtra [rus]
  preklad názvu: Bój skończy się jutro [pol]
  preklad názvu: A küzdelem holnap véget ér [hun]
  Názov diela (heslo)
  Boj sa skončí zajtra [film] (1950)
  Štáb
  Réžia: Miroslav Cikán
  Autor literárnej predlohy: Vladimír Mináč
  Scenár: Ivan Bukovčan; Vladimír Mináč
  Kamera: Karol Krška
  Hudba: Eugen Suchoň
  Architekt: František Michališ
  Návrhy kostýmov: Václav Suldovský
  Umeleckí maskéri: Miloslav Koubek; Antonín Mužík
  Strih: Antonín Zelenka
  Zvuk: Július Jaššo; Jaroslav Plavec
  Vedúci výroby: Miloslav Mastník; Vladimír Zimmer
  Asistenti kamery: Jan Novák; Václav Richter
  Asistent architekta: Anton Krajčovič
  Asistenti výroby: Juraj Král; Karol Bakoš
  Skript: Jana Kršková
  Umelecká spolupráca: Mikuláš Huba
  Fotograf: Magdaléna Robinsonová
  Spolupracovali: Antonín Drvota; Rudolf Hubík; Jozef Hallon; Ján Malý; Matej Krnáč; Mária Müllerová; Alžbeta Šablatúrová; Vincent Rosinec; Alojz Mäsiar; Jozef Škopek; Pavol Brenčič; Milan K. Némethy; M. Bezchleba
  Tvorivá skupina: Tvorivý kolektív Františka Žáčka
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Otakar Pařík
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Elo Romančík | Jakub
  Vladimír Petruška | Hriňo
  Jozef Šándor | Matej
  Štefan Adamec | Chlapovič
  Ľudovít Jakubóczy | Bágeľ
  Mikuláš Huba | okresný tajomník KSČ Jozef Tokár
  Andrej Bagar | poslanec Sociálno-demokratickej strany Drábek
  Martin Gregor | staviteľ Antoš
  Karol Skovay | poslanec Čepík
  Ivan Lichard | generálny riaditeľ banky
  Andrej Chmelko | policajný komisár Medzihradský
  Ľudovít Ozábal | inžinier Kleinert
  Jozef Čierny | dozorca Rabič
  Gustáv Valach | Babjak
  Gejza Slameň | Krheľ
  Irena Bernátová | žena staviteľa Antoša
  Ladislav Chudík | poslanec KSČ
  Samuel Adamčík | Kršiak
  Jozef Budský | poslanec KSČ Vodička
  Ľudovít Galka | Andráš
  Ján Koštial | účtovník
  Gustáv Stadtrucker | notár
  Rudolf Debnárik | Török
  Alžbeta Poničanová | sedliacka žena
  Eva Kristínová | sedliacka žena
  Štefan Petrák | predák
  Anton Tihelka | redaktor
  Štefan Winkler | staviteľ Frýd
  Frída Bachletová | Chlapovičová
  Arnošt Garlaty | redaktor
  Branislav Koreň | direktor
  Alexander Kautnik | správca
  Zdeněk Říha | kapitalista
  Viktor Blaho | staviteľ Babík
  Eugen Senaj | exekútor
  Karol Machata | robotník
  Eduard Bindas | redaktor
  Jozef Sodoma | robotník v krčme
  Míla Beran | veliteľ četníkov
  Mikuláš Franko | krčmár
  Jozef Šikuta | starý robotník
  František Dadej | inžinier
  František Hudek | redaktor
  Alojz Mäsiar | pokladník
  Juraj Šebok | robotník
  Jaroslav Vrzala | robotník
  František Hrabovský | muž v krčme
  Josef Kotapiš
  Anton Dudáš
  Albert Augustíny, ml.
  Richard Alois Záhorský
  Mária Pokorná
  P. Halaša
  J. Miljikovič
  V. Caha
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.19.07.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Boj sa skončí zajtra

  Heslo

  Boj sa skončí zajtra [film] (1950)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (2) - zborníky
  (7) - fotografie z nakrúcania filmu
  (27) - distribučné fotografie
  (11) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (66) - fotografie z filmu
  (23) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (5) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (3) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (4) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (2) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - pozvánky
  (3) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (2) - archívny fond
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (100) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.