Katalóg SFÚ (celý)
 1. Krátke filmy vyrobené Zpravodajským [Spravodajským] filmom za rok 1957 [text]

  Datovanie
  1957
  Fyzický popis
  1 spis (469 listov)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Literárna príprava filmov vyrobených v Štúdiu spravodajských filmov v roku 1957. Obsahuje materiály k 18 filmom.
  Neúplný obsah
  prehľad vyrobených filmov (1 ks) námet filmu (7 ks) technický scenár filmu (10 ks) literárny scenár filmu (2 ks) rozpočet filmu (12 ks) zápis z pracovnej porady (2 ks) správa o služobnej ceste (1 ks) plán výroby filmu (1 ks) súhlas s výrobou kópií (1 ks) korešpondencia (1 ks) komentár filmu (18 ks) titulková listina filmu (10 ks) výrobný list (18 ks)
  PH – názov (diela)
  Družstvo pod horami (1956)
  Československá výstava v Kalkute (1957)
  Záhorskí naftári (1956)
  Byty z panelov (1956)
  Bubon a matrika (1957)
  Optimizor č. 1. (1957)
  Náš kandidát (1957)
  Slovenskí rybári (1957)
  Priatelia najvernejší (1957)
  Priatelia najvernejší (1957)
  Priatelia najvernejší (1957)
  Celoslovenský festival mládeže (1957)
  Východná 1957 (1957)
  Priatelia z Indonézie (1957)
  Človek a zrno (1957)
  Slovenské žriedla (1957)
  Od ľadovcov k moru (1957)
  Prvá návšteva (1957)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  námety filmov
  technické scenáre
  literárne scenáre
  rozpočty filmov
  zápisy z porád
  správy
  korešpondencia
  komentáre filmov
  titulkové listiny filmov
  výrobné listy
  Poznámky
  Názov uvedený na chrbte.

  Viazané v tvrdej väzbe.
  Variant názvu
  stránkový názov: Prehľad filmov vyrobených v roku 1957
  Katalogizácia
  SFU, 20.03.2013 ; AACR2 (rev.07.04.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  jednotka z archívneho fondu
  Odkazy
  (7) - námety
  (2) - literárne scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (12) - rozpočty filmu
  (10) - technické scenáre
  (10) - titulkové listiny filmu
  (18) - komentáre filmu
  (18) - výrobné listy filmu
  (7) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)

Katalóg SFÚ (celý)