Heslár SFÚ
 1. zápisy z porád

  Variant(y) hesla
  zápis z porady [slo]
  zápisnice z porád [slo]
  zápisnica z porady [slo]
  Pozri tiež
  písomnosti týkajúce sa prípravy a výroby filmov [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.02.05.2013)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (44) - dok. zložka (podujatia)
  (502) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (158) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (760) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
Heslár SFÚ