Heslár SFÚ

 1. komentáre filmov

  Variant(y) hesla
  komentár filmu [slo]
  Pozri tiež
  písomnosti týkajúce sa prípravy a výroby filmov [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.18.10.2013)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika

  Katalóg SFÚ
  (68) - dok. zložka (filmu)
  (1000+) - dialógové listiny filmu
  (1000+) - komentáre filmu
  (1000+) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články