Neprihlásený používateľ

Preskúmať

Katalóg SFÚ

Obsahuje informácie o archívnych, dokumentačných, filmových, knižničných, informačných a digitálnych zbierkach a fondoch Slovenského filmového ústavu.

Archív inštitúcií a osobností

Archív inštitúcií a osobností SFÚ

Archívne fondy a zbierky filmových inštitúcií a osobností filmového života. Obsahom jednotlivých archívnych fondov a zbierok sú písomné archiválie (písomnosti úradného charakteru, podniková agenda, rukopisy, korešpondencia, a pod.), ale môžu obsahovať aj fotografie, výtvarné diela, hudobné partitúry, architektonické návrhy a iné typy materiálov. Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.

Archív plagátov a letákov

Archív plagátov a letákov SFÚ

Plagáty a letáky (drobné reklamné tlače) k slovenským filmom, zahraničným filmom distribuovaným na území Slovenska a k filmovým podujatiam (festivalom, prehliadkam a pod.) viažucim sa k slovenskej kinematografii. Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.

Bibliografia článkov z periodík a kníh

Bibliografia článkov z periodík a kníh SFÚ

Bibliografické záznamy o článkoch (štúdie, recenzie, rozhovory, správy a iné) zo slovenských aj zahraničných novín, časopisov, ale i kníh (najmä zborníkov) súvisiacich so slovenskou kinematografiou a audiovíziou, ako aj jednotlivými filmami, filmovými osobnosťami, festivalmi.

Dokumentácia

Dokumentácia SFÚ

Dokumentačné zbierky, ktoré pozostávajú z tzv. dokumentačných zložiek, obsahujú textové materiály k jednotlivým slovenským a zahraničným kinematografickým a iným audiovizuálnym dielam, filmovým osobnostiam, výrobcom zvukovoobrazových záznamov a iným filmovým organizáciám, filmovým festivalom, prehliadkam a ďalším verejným udalostiam súvisiacim s audiovizuálnym dedičstvom a kinematografickou kultúrou na Slovensku. Súčasťou dokumentačných zložiek môžu byť výrobné listy, distribučné listy, tlačové správy, výstrižky z novín a časopisov, textové propagačné materiály, cudzojazyčné materiály, montážne listiny, dialógové listiny, festivalové katalógy a iné informačné materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti filmového diania na Slovensku i v zahraničí. Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.

Fotoarchív

Fotoarchív SFÚ

Fotografické materiály (fotografie, fotonegatívy, diapozitívy, fotoalbumy) súvisiace predovšetkým s výrobou slovenských filmov (pracovné zábery, fotografie z filmov) a ich propagáciou (distribučné fotografie). V zbierkach sa nachádzajú aj fotografické materiály súvisiace so zahraničnými filmami, slovenskými a zahraničnými filmovými osobnosťami, ako aj filmovými podujatiami. Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.

Knižnica

Knižnica SFÚ

Filmologické publikácie, odborné monografie, encyklopédie, slovníky, autobiografie, biografie, filmografie, bibliografie, filmové scenáre, filmové periodiká, zvukové dokumenty a elektronické dokumenty. Ďalšie informácie na webstránke SFÚ

Filmový archív

Filmový archív SFÚ

Zbierky slovenských filmov na filmových nosičoch (filmové kópie, negatívy obrazu, negatívy zvuku, duplikátny negatív, duplikačný pozitív, magnetické zvukové pásy (ruchy, šumy, hudba), intermediát negatív a pozitív) a videonosičoch (HDCAM SR 4:4:4, HDD, Digitálny Betacam, Betacam SP, DVD, SVCD, CD–R, MiniDV, DV–cam, DATVHS), ako aj nosičoch pre digitálne kiná (DCP). Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.

Mediatéka

Mediatéka SFÚ

Zbierky slovenských a zahraničných filmov vydaných na videonosičoch (DVD, VHS a Blu-ray). Ďalšie informácie na webstránke SFÚ.


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.