Preskúmať

Externé databázy

Licencované a voľné prístupné elektronické informačné zdroje zamerané na filmu, televízie a audiovizuálneho dedičstva.

Licencované databázy

Licencované elektronické informačné zdroje Slovenským filmovým ústavom zamerané na oblasť filmu a televízie, ktoré sú dostupné v priestoroch knižnice SFÚ pre registrovaných používateľov služieb. Viacej

Voľne dostupné databázy

Odkazy na vybrané voľné prístupné elektronické informačné zdroje venované audiovizuálnemu dedičstvu, na ktoré by sme si dovolili upozorniť. Viacej