Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 10/1973

  Názov časti
  Sviatok na Dunajci
  Réžia
  Bujna, Štefan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 42 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Ľubomír Štecko ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; spolupracovali, Margita Buzgová, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Nora Selecká
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu. Venované jubilejnému dvadsiatemu ročníku Pieninského slalomu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19730904
  prvý filmovací deň 19730907
  posledný filmovací deň 19730909
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730919
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19730928
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19730929
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19731002
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vo výrobnom liste uvedená ako strihačka aj Mária Lamačková.
  Na filmových titulkoch uvedené: Sviatok na Dunajci Obzor č. 10/1973.

  Vyrobila © Slovenská filmová tvorba – Bratislava, Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava – Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 10/1973, Sviatok na Dunajci (1973)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Ľubomír Štecko
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Spolupracovali: Margita Buzgová; Blažej Valovič
  Interpret komentára: Nora Selecká
  Katalogizácia
  SFU, 25.08.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 10/1973, Sviatok na Dunajci (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza