Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 11/1972

  Názov časti
  Primátorská reťaz
  Réžia
  Bujna, Štefan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1972
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 46 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Pavel Čilek ; strih, Eva Bakovková [Eva Gubčová], Juraj Lexmann ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; spolupracoval, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Imrich Fábry
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu. Venované primátorskej reťazi, vyjadrujúcej súčasné postavenie a význam Bratislavy ako hlavného mesta SSR.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19721006
  prvý filmovací deň 19721009
  posledný filmovací deň 19721019
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19721023
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19721027
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19721030
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19721030
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vo výrobnom liste uvedený ako odborný spolupracovník Dušan Janota.
  Na filmových titulkoch uvedené: Primátorská reťaz Obzor č. 11 - 1972.

  Vyrobila © Slovenská filmová tvorba, Spravodajský film Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá – Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 11/1972, Primátorská reťaz (1972)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Pavel Čilek
  Strih: Eva Gubčová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Spolupracoval: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Imrich Fábry
  Katalogizácia
  SFU, 22.08.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 11/1972, Primátorská reťaz (1972)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza