Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 10/1972

  Názov časti
  Ach, tá dnešná mládež!
  Réžia
  Bujna, Štefan
  Rok výroby
  1972
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 42 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Mikuláš Fodor ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; spolupracoval, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Imrich Fábry
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu. Mesačník zaujímavostí - venovaný mládeži TAZ.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  mládež
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19720913
  prvý filmovací deň 19720915
  posledný filmovací deň 19720917
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19720920
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19720926
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19720926
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19720926
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Ach, tá dnešná mládež! Obzor 10/72.

  Vyrobila © Slovenská filmová tvorba, Spravodajský film, Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá – Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 10/1972, Ach, tá dnešná mládež! (1972)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Mikuláš Fodor
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Spolupracoval: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Imrich Fábry
  Katalogizácia
  SFU, 22.08.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 10/1972, Ach, tá dnešná mládež! (1972)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza