Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 10/1964

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Obsah
  1. šot - [Novinky z brnianskeho veľtrhu]
  2. šot - [Výstava plemenných zvierat]
  3. šot - [WIG - Viedenská medzinárodná výstava]
  4. šot - [Nová technológia vo vinohradníctve]
  5. šot - [Vinobranie v Modre]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1964
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 54 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Leopold Bródy, Alojz Hanúsek, Viliam Ptáček ; strih, Anna Forischová, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; spolupracovali, Pavol Forisch, A. Gajdoš, Marcela Jurovská [Marcela Plítková]
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Zdena Mlezáková, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19640919
  posledný filmovací deň 19640928
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19640929
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19641016
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19641017
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Interpreti komentára uvedení len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Obzor poľnohospodársky mesačník 1964 10.

  Vyrobil Zpravodajský film Praha - Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 10/1964 (1964)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Leopold Bródy; Alojz Hanúsek; Viliam Ptáček
  Strih: Anna Forischová; Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Vojtech Mladý
  Spolupracovali: Pavel Forisch; A. Gajdoš; Marcela Plítková
  Interpreti komentára: Zdena Samešová-Mlezáková; Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 18.07.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 10/1964 (1964)
  Slovenská filmová databáza
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza