Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 4/1990

  Obsah
  1. šot - [Pomoc Rumunsku]
  2. šot - [Na návšteve v detskom domove v Kolíňanoch]
  3. šot - [Fotografia našej revolúcie]
  Réžia
  Mináč, Vladimír
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 53 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, autor komentára, Vladimír Mináč; kamera, Henrich Bródy, Anton Hudec ; dramaturgia, Ľubomír Horník ; strih, Marta Hejtmánková, Jozef Ridoš ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Ján Holička
  Účinkujúci
  interpret komentára, Mária Mikušová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu. Blokový týždenník: Pomoc Rumunsku, Domov mládeže Koliňany, Výstava fotografie Nežná revolúcia.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  rozpočet v sume 96.000 Kčs
  prvý filmovací deň 19891224
  posledný filmovací deň 19900115
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19900118
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19900122
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19900122
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19900124
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 4 1990.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 4/1990
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 4/1990 (1990)
  Štáb
  Réžia: Vladimír Mináč
  Námet: Vladimír Mináč
  Autor komentára: Vladimír Mináč
  Kamera: Henrich Bródy; Anton Hudec
  Dramaturgia: Ľubomír Horník
  Strih: Marta Hejtmánková; Jozef Ridoš
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Ján Holička
  Interpret komentára: Mária Mikušová
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugo0
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 4/1990

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 4/1990 (1990)
  Slovenská filmová databáza
  (3) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza