Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 15/1987

  Obsah
  1. šot - [Zjazd Slovenského zväzu novinárov]
  2. šot - [Kolektív kvalitnej práce]
  3. šot - [Zväzáci Elektrosvitu v Nových Zámkoch]
  4. šot - [V Trikote Vrbové]
  5. šot - [Skalolezci pod Beckovským hradom]
  Réžia
  Lukáčik, Peter
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1987
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 5 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, scenár, autor komentára, Peter Lukáčik; kamera, Martin Gazík, Ján Mančuška ; dramaturgia, Jozef Dučák ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; spolupráca, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Mária Mikušová, Igor Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  rozpočet v sume 75.808 Kčs
  prvý filmovací deň 19870318
  posledný filmovací deň 19870328
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19870402
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19870403
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19870406
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19870408
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 15 1987.

  Vo výrobnom liste uvedený ako zvukár Eduard Palček.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 15/1987
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 15/1987 (1987)
  Štáb
  Réžia: Peter Lukáčik
  Scenár: Peter Lukáčik
  Autor komentára: Peter Lukáčik
  Kamera: Martin Gazík; Ján Mančuška
  Dramaturgia: Jozef Dučák
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Spolupracovali: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Mária Mikušová; Igor Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugjr
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 15/1987

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 15/1987 (1987)
  Slovenská filmová databáza
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zmluvy (príprava filmu)
  (3) - zmluvy (výroba filmu)
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza