Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 20/1986

  Obsah
  1. šot - [Oslavy 1. mája v Bratislave]
  2. šot - [Flóra Bratislava '86]
  3. šot - [Dielo národného umelca Jozefa Šturdíka]
  Réžia
  Dučák, Jozef
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1986
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 14 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Jozef Dučák; kamera, Jozef Krivošík ; dramaturgia, Božena Buchová ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Peter Poláček ; spolupráca, Peter Lukáčik, Michaela Ridošová, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Mária Mikušová, Igor Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19851025
  posledný filmovací deň 19850504
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19860506
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19860508
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19860508
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19860513
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 20 1986.
  Vo výrobnom liste uvedení ako kameramani aj Ján Mančuška a Andrej Kristín.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 20/1986
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 20/1986 (1986)
  Štáb
  Réžia: Jozef Dučák
  Autor komentára: Jozef Dučák
  Kamera: Jozef Krivošík
  Dramaturgia: Božena Buchová
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Peter Poláček
  Spolupracovali: Peter Lukáčik; Michaela Ridošová; Blažej Valovič
  Interpret komentára: Mária Mikušová; Igor Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugig
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 20/1986

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 20/1986 (1986)
  Slovenská filmová databáza
  (3) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (2) - zmluvy (výroba filmu)
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (12) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (4) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza