Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 46/1984

  Obsah
  1. šot - [Ťažba ropy v Kaspickom mori]
  2. šot - [Moskovská redakcia Československej televízie]
  3. šot - [Kino Október]
  4. šot - [Prípravy Slovenskej požičovne filmov na Mesiac československo-sovietskeho priateľstva]
  5. šot - [Ľudovít Ružan]
  Réžia
  Cimerman, Miroslav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1984
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 57 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Miroslav Cimerman; kamera, Vladimír Kýbl, Ján Mančuška, Pavol Marko ; dramaturgia, Božena Buchová ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Peter Poláček ; spolupráca, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Sylvia Letková, Svetozár Košický
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19840916
  posledný filmovací deň 19841030
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19841101
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19841102
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19841105
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19841107
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 46 1984.
  Vo výrobnom liste uvedený ako vedúci výroby aj S. [Miloš] Staštík.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 46/1984
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 46/1984 (1984)
  Štáb
  Réžia: Miroslav Cimerman
  Autor komentára: Miroslav Cimerman
  Kamera: Vladimír Kýbl; Ján Mančuška; Pavol Marko
  Dramaturgia: Božena Buchová
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Peter Poláček
  Spolupracovali: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Sylvia Letková; Svetozár Košický
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugg9
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 46/1984

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 46/1984 (1984)
  Slovenská filmová databáza
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza