Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 48/1983

  Obsah
  1. šot - [Slovenská akadémia vied v Bratislave]
  2. šot - [Katedra chemických strojov a zariadení Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave]
  3. šot - [Filmoví amatéri]
  4. šot - [Časopis Nő]
  5. šot - [Hudobná výchova]
  6. šot - [Miešaný zbor bratislavských učiteľov]
  7. šot - [Hry na svadbu]
  Réžia
  Ferko, Rudolf
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1983
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 52 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Rudolf Ferko; kamera, Rudolf Ferko, Ján Mančuška, Pavol Marko ; dramaturgia, Božena Buchová ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Peter Poláček ; spolupráca, Ján Oparty, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Sylvia Letková, Igor Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19831102
  posledný filmovací deň 19831115
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19831117
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19831118
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19831121
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19831123
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 48 1983.
  Vo výrobnom liste uvedený ako vedúci výroby aj Rudolf Silný.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 48/1983
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 48/1983 (1983)
  Štáb
  Réžia: Rudolf Ferko
  Autor komentára: Rudolf Ferko
  Kamera: Rudolf Ferko; Ján Mančuška; Pavol Marko
  Dramaturgia: Božena Buchová
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Peter Poláček
  Spolupracovali: Ján Oparty; Blažej Valovič
  Interpret komentára: Sylvia Letková; Igor Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugev
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 48/1983

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 48/1983 (1983)
  Slovenská filmová databáza
  (7) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza