Slovenská filmová databáza
 1. Modrý Dunaj

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (13 min. 11 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Vladimír Biskupič ; dramaturgia, Marián Zachar ; strih, Eva Horová ; zvuk, Bohumil Martinák ; vedúci výroby, Pavel Mráz ; odborná spolupráca, Peter Minárik, Mikuláš Lisický, Božena Tržilová ; spolupracovali, Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, Povodie Dunaja
  Účinkujúci
  interpret komentára, Karol Machata
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokument o negatívnych civilizačných vplyvoch na ekosystém a hydrologický režim rieky Dunaj.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ekológia
  rieky
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  náučné filmy
  ekologické filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Dunaj, rieka
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19901005
  rozpočet v sume 248.303,- Kčs
  prvý filmovací deň 19901010
  posledný filmovací deň 19901115
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19901220
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19901228
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobila tvorivá skupina Videofilm.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Blue Danube [eng]
  Názov diela (heslo)
  Modrý Dunaj [film] (1990)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Vladimír Biskupič
  Dramaturgia: Marián Zachar
  Strih: Eva Horová
  Zvuk: Bohumil Martinák
  Vedúci výroby: Pavel Mráz
  Odborná spolupráca: Peter Minárik; Mikuláš Lisický; Božena Tržilová
  Interpret komentára: Karol Machata
  Spolupracovali (korporácie): Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR Slovensko (Československo); Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR Slovensko (Československo); Povodie Dunaja
  Katalogizácia
  SFU, 19.09.2007 ; AACR2 (rev.15.10.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Modrý Dunaj

  Heslo

  Modrý Dunaj [film] (1990)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - filmové kópie (distribučné)
Slovenská filmová databáza