Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Slivka, Martin
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 57 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Martin Slivka; kamera, Jozef Grussmann; hudba, Ilja Zeljenka ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Eugen Kiss ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; zvuková spolupráca, Ivan Stadtrucker, Július Santoris ; odborná spolupráca, Imrich Puškár
  Anotácia
  Filmová báseň o starých dômyselných vodných stavbách.
  A film poem about old ingenious water works.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  vodné diela
  rieky
  pltníci
  ľan
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  populárno-vedecké filmy
  filmy bez komentára
  filmové eseje
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19620702
  rozpočet v sume 112.403,45 Kčs
  prvý filmovací deň 19630713
  posledný filmovací deň 19631017
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19630907
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19631109
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19631113
  Poznámky
  Ocenenie: Čestné uznanie filmu Voda a práca režiséra Martina Slivku za filmársky zvrchované zvládnutie témy v oblasti etnografického dokumentu / Čestné uznání filmu Voda a práca režiséra Martina Slivky za filmařsky svrchované zvládnutí tématu v oblasti etnografického dokumentu - 5. dni krátkeho filmu Karlove Vary 1964 / 5. dny krátkého filmu Karlovy Vary 1964
  Ocenenie: Zlatý wawelský drak v medzinárodnej súťaži / Złoty smok wawelski – Konkurs miȩdzynarodowy - 1. medzinárodný festival krátkych filmov Krakov 1964 / 1. miȩdzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych Kraków 1964

  Film bez komentára a synchrónov.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaj o zvukárovi doplnený podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Populárno-vedecký film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Vodné stavby 2
  Názov diela (heslo)
  Voda a práca [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Martin Slivka
  Námet: Martin Slivka
  Scenár: Martin Slivka
  Kamera: Jozef Grussmann
  Hudba: Ilja Zeljenka
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Eugen Kiss
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Zvuková spolupráca: Ivan Stadtrucker; Július Santoris
  Odborná spolupráca: Imrich Puškár
  Katalogizácia
  SFU, 26.08.2005 ; AACR2 (rev.10.02.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Voda a práca

  Heslo

  Voda a práca [film] (1963)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (3) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (2) - fotografie z filmu
  (4) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (12) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia

Slovenská filmová databáza