Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (14 min. 44 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Vladimír Biskupič; hudba, Martin Němec ; dramaturgia, Dezider Ursiny ; strih, Dušan Milko ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Augusta Havlíková ; nahral, Štúdiový orchester ; spev, Bára Basiková ; odborná spolupráca, Rudolf Midriak
  Účinkujúci
  účinkuje, Rudolf Midriak
  interpret komentára, Vladimír Durdík ml.
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokument o varovných súvislostiach ťažby dreva a zdrojov vody na východnom Slovensku.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ťažba dreva
  vodné zdroje
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  ekologické filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19881010
  rozpočet v sume 367.395,- Kčs
  prvý filmovací deň 19881031
  posledný filmovací deň 19900528
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19900821
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19900927
  Poznámky
  Ocenenie: Cena OSN – FAO, organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo – 8. medzinárodný filmový festival Agrofilm Nitra 1991

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára, autorovi nahrávky hudby a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio Alef.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Water and forest [eng]
  Názov diela (heslo)
  Voda a les [film] (1990)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Vladimír Biskupič
  Hudba: Martin Němec
  Dramaturgia: Dezider Ursiny
  Strih: Dušan Milko
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Augusta Havlíková
  Odborná spolupráca: Rudolf Midriak
  Účinkuje: Rudolf Midriak
  Interpret komentára: Vladimír Durdík, ml.
  Hudba (realizácia)
     Spev: Bára Basiková
     Hudbu nahral: Štúdiový orchester
  Katalogizácia
  SFU, 15.08.2005 ; AACR2 (rev.15.03.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Voda a les

  Heslo

  Voda a les [film] (1990)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
Slovenská filmová databáza