Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Plichta, Dimitrij
  Rok výroby
  1955
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (32 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Dimitrij Plichta; kamera, Ján Cifra; hudba, Bartolomej Urbanec ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, František Strangmüller ; vedúci výroby, Eduard Galbavý ; asistenti kamery, Viktor Svoboda, Mikuláš Ricotti st. ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Milivoj Uzelac ; asistentka výroby, Mária Langerová ; odborná spolupráca, Aladár Schweitzer ; spolupracovali, M. Tomašeková, J. Cibuľa, Gustáv Karika
  Účinkujúci
  interpret komentára, Ladislav Chudík
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o novom živote Rómov ako plnoprávnych občanov republiky.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  Rómovia
  lekári
  očkovanie
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  sociologické filmy
  filmy o Rómoch
  osvetové filmy
  filmové reportáže
  stredometrážne filmy
  35 mm filmy
  Poznámky
  Súčasťou úvodných titulkov text: Romovia /Cigáni/ sa dostali do svojho ponižujúceho postavenia nie vlastnou vinou. Minulosť k nim bola krutá a nespravodlivá. Na cestu z biedy, nevedomosti a poníženia sa mohli vydať až dnes, kedy ako slobodní ľudia aj oni svojimi rukami budujú základy nového socialistického života. Treba im porozumieť, podať im bratskú ruku a pomôcť na ceste z minulosti do budúcnosti.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Výrobné údaje doplnené podľa odpisu výrobného listu.
  Údaje o autorovi komentára, interpretovi komentára a o zvukovom majstrovi doplnené podľa výrobného listu.
  Krstné meno odborného poradcu doplnené podľa technického scenára filmu.

  Vyrobilo Štúdio populárno-vedeckých a náučných filmov Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Cigáni 2
  Cigáni vpred! 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Forward, Romanies! [eng]
  Názov diela (heslo)
  Upre Roma [film] (1955)
  Štáb
  Réžia: Dimitrij Plichta
  Námet: Dimitrij Plichta
  Scenár: Dimitrij Plichta
  Autor komentára: Dimitrij Plichta
  Kamera: Ján Cifra
  Hudba: Bartolomej Urbanec
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: František Strangmüller
  Vedúci výroby: Eduard Galbavý
  Asistent kamery: Viktor Svoboda; Mikuláš Ricotti, st.
  Asistent výroby: Mária Langerová
  Odborná spolupráca: Aladár Schweitzer
  Spolupracovali: M. Tomašeková; J. Cibuľa; Gustáv Karika
  Interpret komentára: Ladislav Chudík
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Milivoj Uzelac
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 15.07.2005 ; AACR2 (rev.05.08.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugoe
  Kategória
  dokumentárny film
  Upre Roma

  Video

  Heslo

  Upre Roma [film] (1955)
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (2) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza